Magyar Nyelvőr – 77. évfolyam – 1953.

Erdődi József: I. V. Sztálin 1 Bárczi Géza: A százéves Simonyi Zsigmond 9 Prohászka János: Simonyi Zsigmond 11 Zsoldos Jenő: Kossuth és Petőfi korának köznyelvéhez 37 Herczeg Gyula: Eötvös József körmondatai 56 Hajdú Péter : A paleo-szibériai népek és nyelvek 71 Beke Ödön: Vasalás és mángolás 79 Hegedűs Lajos: Hangfelvételes népnyelvi gyűjtés a Sárközben 90 Papp István—Beke fldön : Elemzési problémák az iskolában 114 Erdődi József: Magyar eredetű vándorszavak az orosz nyelvben 125 Mlkesy Sándor: Családnévmagyarázatok 129 77. ÉVFOLYAM 1953. JANUÁR-ÁPRILIS 1—2. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék