Magyar Nyelvőr – 79. évfolyam – 1955.

r TARTALMÁBÓL Nagy J. Béla: Van-e nyelvhelyesség? 1 Jegyzék „A magyar helyesírás szabályai" 10. kiadásának szójegyzókében á 9. kiadáshoz képest végrehajtott változtatásokról 23 Tompa József: A külön szépírói helyesírás nébánv kérdésé­ről " 69 Szemelvények a Magyar Nyelv Kéziszótárából 81 Mészöly Gedeon: A Halotti Beszéd joianec szavának magya­rázata 92 Markó Imre Lehel: ^ Kiskanizsai ragadványnevek 113 Rubinyi Mózes: , Ötven éves a Magyar Nyelv 125 Hermán József—Kázmér Miklós: A III. magyar nyelvészkongresszus 154 79. ÉVFOLYAM 1955. JAN. — MÁRC. I. NEGYEDÉVI SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék