Magyar Nyelvőr – 80. évfolyam – 1956.

tWSlA/ 80. ÉVFOLYAM TARTALMÁBÓL Bárczi Géza: Anyanyelvünk magyarsága 1 A. Kövesi Magda: Taglalás ós összefoglalás nyelvünkben .... 18 Károly Sándor: „Megyek a Bánk bán6a" — ..Megyek a Bánk'bánra" 26 Prohászka János: Hermán Ottó és a magyar nyelv 32 Herczeg Gyula: A nominális stílus a magyarban, I. rósz .. 40 Kovalovszky Miklós: A költő és a szavak értéke 57 Fábián Pál : Leíró nyelvtani elemzés a pedagógiai főisko­lák 1955. évi tanulmányi versenyén 80 U. Kőhalmi Katalin: A mongol népek és nyelvek, I. rósz 88 Hegedűs Lajos: Adalékok a nyelvi tabu ós a névmágia kérdéséhez 101 Bálint Sándor: A szegedi paprika szókincse, I. rész 113 1956. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék