Magyar Nyelvőr – 84. évfolyam – 1960.

MAGYAR NYELVŐR TARTALMÁBÓL Felszabadulásunk tizenötödik évfordulójára Rácz Endre: A pécsi nyelvművelő konferencia Zsoldos Jenő: Agitátor, izgató, népnevelő Szemere Gyula: A számnévi elő- vagy utótagú kapcso­latok helyesírásának kérdéséhez Herczeg Gyula : Sajátos szórendi inverziók újabb magyar prózánkban Takács Etel: József Attila két szaváról Károly Sándor: Az egyszerű mondat szerkezeti egysé­geinek tanításáról T. Lovas Rózsa: József Attila: Külvárosi éj Barabás Jenő: A Magyar Néprajzi Atlasz módszeréről Beke Ödön: A -hoz, -héz, -höz rag történetéhez Bolla Kálmán: A zárt í-zés esetei a gércei népnyelvben Szabó T. Attila: A csángó siUtű—szültű hangszer és a Söltyős családnév Kálmán Béla: Barna 84. ÉVFOLYAM. 1960. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék