Magyar Nyelvőr – 93. évfolyam – 1969.

MAGYAR^ NYELVO .1828. DÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALMÁBÓL Szépe György: Nyelvészeti jegyzetek" Arany Jánosnak „Valami az asszonánczról" című tanulmányáról Lőrincze Lajos: Az 1967. évi anyakönyvi bejegyzé­sek néhány tanulsága Fabricius-Kovács Ferenc: Metafora, képzavar, Gyárfás Endre: Képzavarok és „képtelen" kifejezés­formák Ferenczy Géza: A fotó, foto- helyesírásának és hasz­nálatának kérdései Kőháti Zsolt: A zárójel mint stíluselem Németh G. Béla: Vajda János: A vaáli erdőben Török Gábor: József Attila-kommentárok Szemere Gyula: A feladatlapos felvételi vizsgák egye­temi tapasztalataiból i. ÉVFOLYAM 1969. JANUÁR—MÁRCIUS 1. SZÁM.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék