Magyar Nyelvőr – 95. évfolyam – 1971.

II Rffn) V -­ilJ-J; TARTALMABŐL \ Herczeg Gyula: Hogy-gyal kezdődő mellékmondatok a főmondat előtt P. Dombi Erzsébet: A szinesztézia fogalmáról Voigt Vilmos: A szólások változatainak szintjei Aujeszky László: Az időjárási jelentések leíró részé­nek stilisztikai problémái Mizser Lajos: A diáknevekről Kunszery Gyula: Horvát István redivivus? Kőháti Zsolt: Jegyzetek a novellaíró Németh László stílusáról Széles Klára: ,,Mintha erdőn járnék, éjjel..." Pásztor Emil: Mikes Kelemen stílusának képszerűsége Benkő László: Az állítmány tanítása — felsőfokon Fónagy Iván és Péter: Helyesírási hibák haszna KJDÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 5. ÉVFOLYAM 1971. JANUÁR —MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék