Magyar Orvosi Archivum 2. (1893)

XXV. Pándi Kálmán dr.: Az idegrendszer elváltozása idült bróm, cocain, nicotin és antipyrin mérgezésnél

AZ IDEGRENDSZER ELVÁLTOZÁSÁRÓL 405­a sejtek napról-napra haladó elfajulását követte, 1 Nissl leírta az idegsejtek elváltozását arsen, ólom, phosphor és alkohol­mérgezésnél, még előbb Sarbó 2 a phosphor és morphium mérgezést vizsgálta. Schaffer 3 * * ólom, arsen és antimonnal dol­gozott. Egészen új vizsgálat az Altheimeré1 is, atrophia •spinalis progr. s egy kíséretében fellépett psychosisnál, úgy­szintén a Vas Frigyesé, 6 ki a sympathicus sejtekben a korral együtt kifejlődő változásokra tett figyelmessé. E vizsgálatok az idegrendszer kórszövettanában új mun­kának nyitottak útat, sőt alapot adtak a pharmakohistologia kifejlesztésére is. A sejtek megzavart anyagcseréje az egész idegrendszer működését egyben befolyásolja, azért a végkimenetel diffus ana- miai változás s általános ideges cachaexia lesz minden chronicus, mérgezésnél. De a mesterségesen létesített ideges dispositió egyes érzékenyebb helyeken alkalmat ad a szerek különös hatásának kifejlődésére is így localis elfajulásokat vagy a dementia keretében is különböző alakokat létesíthetünk. A sze­rek combinált használata, vagy a beteg szervezet magára hagyása szintén más elváltozásokat fog okozni. A leíró ösmereteket azonban csak a klinikai jelek meg­figyelésével értékesíthetjük, itt is épp úgy kell haladnunk a finom vonások felösmerésében, mint az anyagi leírásban ezt a tisztábban feloldó lencsék lehetővé teszik. Az állatkísérletek adták meg az abstract psychologiának alapösmereteit, azért nem kell kételkednünk abban, hogy a beteggé tett idegrendszer jeleit állatoknál fölismerni tudjuk. Ezen czélok vezettek a dolgozat elkészítésénél. Házi- nyulakat mérgeztem olyan szerekkel, melyeknek az idegrend­szerre való hatását az embernél jól ismerjük. Napról-napra följegyeztem a tüneteket, hogy indokoltan keressem az anyagi 1 Ugyanott. 2 Magy. Orv. Arch. I. 4. 3 Magy. Orv. Arch. II. 1. 1892. * Altheimer Über einen Fali von spinaler progr. Muskefalrophie Arch. f. Psych. 1892. * Arch. f. mikr. Anat. XL. Magyar Orv. Arch. II. o

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék