Magyar Orvosi Archivum 4. (1895)

12. Pándi Kálmán dr.: A reflexjelenségek útja az agykéregen át

XII. A REFLEXJELENSÉGEK ÚTJA AZ AGYKÉRGEN ÁT. Irta: Dr. Pándi Kálmán. »Es wird jedem schwer sein sich von cinge- lernten Schulansichten zu befreien, auch wenn diese noch so schwach begründet sind®. Qoltz. «Ezen vizsgálatok czélja. hogy egy a phvsiologiában hosszabb idő óta meghonosodott, tévtanítást visszautasítson ... Ez a tévtanítás azon vélemény, hogy csak az agy volna a Sensorium orgánuma, — az igazság pedig, hogy e sensorius functio az egész központi idegrendszerből ered». Pflüger % egy elösmert érdemű mestere a physiologiának, mondotta 41 év előtt e szavakat. Azon idő óta különösen Goltz s az ö isko­lája, de sokan mások is odaadó s szigorúan kritikai munkás­sággal igazolták Pflüger állítását. Az agykéreg nélküli kutya szalad, magától eszik, Steiner halai s Schrader békái nagy agyvelö nélkül — gilisztákat és legyeket fogtak, — mind bizonyítékai annak, hogy az egyszerű mozgások a subcortica- lis részekben is kifinomulnak, begyakorlódnak, — az állatok agykéreg nélkül is megérzik az éhséget s annak kielégítését, indulataik vannak . . . s nem olvassuk-e még a legújabb köz­lések s tankönyvekben is, hogy a gerinczvelö, általában a subcorticális részek, csak egy alsóbb rendű reflexútat képvi­selnek — mig a sensorium, az intelligentia, a társulások (assc- ciatiók) érinthetetlen, osztatlan agykérgi működések. Ezen sorok Czélja hasonló ahhoz, a mit Pflüger mondott Be nem bizonyított s a tényekkel ellenmodásban levő tanítá- 1 1 Irodalom. 95. Vorrede. Magyar Orv. Areh. IV. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék