Magyar Orvosi Archivum 20. (1919)

DR Iajor SANAT ORIUM BUDAPEST, VIII., VAS-UTCA 17. BEL-, IDEG-. SEBÉSZI-, UROLÓGIAI- ÉS SZÜLŐOSZTÁLYOKKAL VIZGYÓGYINTÉZET, ORTHOPÁDIAI, MEDICO-MECHANIKAI j (ZANDER) INTÉZET. DIÁTÁS ÉTTEREM bejárók részére is. w • í 5 '• flz első és egyetlen budapesti REFORmrtTus nYomofl : ; a — ; 1 Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai R.-T. könyvnyomdája ■ felszerelve a legmodernebb szedőgépekkel, gazdag és választékos betűanyaggal, . ’ i négy nagy és két kis nyomógéppel stb. , j" i Elvállal mindennemű nyomdai munkát a legjuiányosabb áron, csinos és ' gondos kivitelben, pontos szállítás mellett. — BUDAPEST, Vili., nflP-UTCfl 13. SZAm. V' TELEFOn: aÓZSEF 3-06.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék