Magyar Orvosi Archivum 23. (1922)

AZ ELSŐ FÜZET TARTALMA. Oldal. Megemlékezés Bókay Árpádról.........................................1 1. Verzár Frigyes dr. és Weszeczky Oszkár dr.: Fajbiolo­giaí kutatások isoháemagglutininek segítségével és azok orvosi jelentősége .......................................................3 2 . Csáki László dr.: Festékképző fermentum melanosar­komás beteg vizeletében és vérsavójában........................12 3 . Hetényi Géza dr. és Liebmann István dr.: A máj műkö­désének vizsgálata a terhességben, egyúttal adalék a terhességi cukorvizelés eredetéhez..................................22 4. Bakody Aurél dr: A cocain hatása a schizophreniások vegetativ-idegrendszerére............................. 29 I smertető összefoglalás : 5. Preisz Hugó dr.: A pestisről .......................................48 Referátumok..........................................................................62 * ■—■■mnw iü —— DR. Tajor SANAT ORIUM BUDAPEST, VIII., VAS-UTCA 17. BEL-, IDEG-, SEBÉSZI-, UROLÓGIAI- ÉS SZÜLŐOSZTÁLYOKKAL VIZGYÓGYINTÉZET, ORTHOPÁDIAI, MEDICO-MECHANIKAI (ZANDER) INTÉZET, | DIÁTÁS ÉTTEREM bejárók részére is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék