Magyar Orvosi Archivum 38. (1937)

MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM UNGARISCHES HUNGÁRIÁN MEDIZINISCHES ARCHÍV MEDICAL ARCHÍV MIT DtUTSCHER ZUSAMMENFASSUNO W1TH ENGLISH SUMMÁIT KIADJÁK A MAGYAR EGYETEMEK ORVOSI FACULTÁSAI A NAGYMÉLT. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL SZERKESZTŐ : DR VÁMOSSY ZOLTÁN • kir. magy. »Pézmány Péter* lúd.-egyetem ny. r. tanára MEGBÍZOTT TÁRSSZERKESZTÖK: DR- MISKOLCZY DEZSŐ DR- MANSFELD GÉZA a magy. kir. „Ferenc József” tud.-egyetem a magy. kir. „Erzsébet” tud.-egyetem ny. r. tanára ny. r. tanára DR- JENEY ENDRE a magy. kir. „Tisza István** tud.-egyetem ny. r. tanára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék