Magyar Rádió, 1956. január-szeptember (33. évfolyam, 3-39. szám)

1956-01-22 / 3. szám

. ШЛг '£■ ' MAGYAR XII. évi., 3. szám Műsor: 1956. jan. 22—28. Ara: 150 Ft. ■ HÉT MŰSORÁBÓL: VASÁRNAP A műsort összeállította: Apátbl Imre“ Bruno Walter vezényel HÉTFŐ Szent Johanna Shaw színművének közvetítése KEDD Csajkovszkij: Anyegin Ooeraközvetités SZERDA Liszt Ferenc és az Irodalom ..Kilátó“ Rádium — fillérekért Rádtóegyetem CSÜTÖRTÖK Búcsú Rácz Zsigmondiéi Rádió filmhíradója Abel a rengetegben Tamási Áron rádiójátékn * PÉNTEK Solohov: OJ barázdát szánt az eke I. rész, 1. fejezel Mozart-hangverseny SZOMBAT Tarka est a szilveszteri műsor leg jobb számaiból ШШж ft:*---.. 3C(x!d4J CJLü(LSÓX flh,. Tudjuk, csodálkoznak most, amikor megszokott lapjuk változott formában jelentke­zik... Bár reméljük, hogy a nagyobb alakú lap minden különösebb magyarázat nélkül is tetszeni fog, — mégis elmondjuk: mi késztetett bennünket erre a változtatásra. Először is az, hogy már rég törjük a fejünket, hogyan tudnánk tetszetősebben elhelyezni cikkeinket, hogyan tudnánk nagyobb, szebb képeket közölni. Legfőképpen pedig az a cél vezetett, hogy részletesebb, bővebb, áttekinthetőbb műsort adjunk. És még egy előny, ami csak úgy „mel­lékesen" jelentkezik, de annál fontosabb: a lap nyomdai előállítása e változással is jelentős mértékben meggyorsul s így még inkább biztosítani tudjuk, hogy mindenki időben kézhez kapja a „Magyar Rádió‘‘-t. Természetesen, a forma megváltozásával párhuzamosan szeretnénk lapunk tartalmát is egyre javítani. Szeret­nénk, ha szirtes, ötletes cikkekkel, riportokkal, interjúkkal, érdékes és szakszerű músormagyarázatokkál, о műsor legérdekesebb részleteinek közlésével, tanácsadással, — a Rádió életének, szereplőinek bemutatásával, műfaji kérdé­sek taglalásával, kritikusok és hallgatók bírálatainak, javaslatainak közlésével, különböző régi és újonnan induló rovatainkkal, képeinkkel, rajzainkkal, rejtvényeinkkel, stb.. stb. hasznosan segítenénk kétszázezren túl járó olvasó- Ióborunk tájékozódását, tanulását, szórakozását. Fogadják szeretettel a változott formájú „Magyar Rádió"-t és közöljék vele kapcsolatos észrevételeiket. Minden kedves Olvasónknak szívélyes üdvözletünket küldjük! (4 rSzerhazfth&j

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék