Magyar Sajtó, 1973 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1973-01-01 / 1. szám

MAGYAR SA)TO А Magyar Újságírók Országos Szövetségének folyóirata 1 Lakatos Ernő: Űj esztendő küszöbén 4 Földes István: A gazdasági propagandáról — a KB ülése után 8 Máté György kitüntetése 9 Rajcsányi Károly: Mihályfi Ernő hagyatéka 11 Velő József: Folyó ügyek, és azok kapcsán kikívánkozó zsörtölődések 14 Eredményhirdetések 15 Molát Ferenc: Szocialista brigád — a sajtóban 16 Évfordulók 17 Ritter Aladár: A megyei napilapok fejlődése 20 A Népszava jubileuma 21 Gábor Pál: Kihasználatlan előny 22 Képek a környezetvédelmi fotókiállításról 25 Vita — A tárgy és a méltó megjelenítés (Bajnok Zsolt) 28 Lezáratlan ügyek dossziéja (Mészáros Ferenc) 30 Házunk táján (Baktai — Kulcsár) 32 így írunk mi — Mi, borsóhányók (Baráti Géza) III. A világsajtó hírei Szerkesztő bizottság: Darvasi István, Gellert Endre, Gombó Pál (főszerkesztő), [Mi/uHy/i Ernő,| Ruffy Péter, Siklósi Norbert, Szentkirályi János, Vető József Szerkesztőség: Budapest VI., Népköztársaság útja 101. Telefon: 221-213, 221-696 és 426-309 Megrendeléssel és kézbesítéssel kapcsolatos ügyek: Petrlk Edit, 221-213 Előfizetési dijakkal kapcsolatos ügyek: Rajnai Károlyné, 221-696 Kiadja a Lapkiadó Vállalat. VII., Lenin krt. 9—11. Telefon: 221-285 A kiadásért felelős: Sala Sándor igazgató A lap eladási ára 4,— Ft. 73.2542/2-01 — Zírinyi Nyomda, Budapest. — F. v.: Bolgár Imre vezérigazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék