Magyar Sajtó, 1989 (30. évfolyam, 1-25. szám)

1989-01-16 / 1. szám

A MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA XXX. évfolyam 1989/1. SZÁM Budapest 1989. január 16. Főszerkesztő: Tábori András Főszerkesztő-helyettes: Salgó Rózsa Olvasószerkesztő: Köves István A szerkesztőség címe: 1062 Budapest VI., Délibáb u. 8. fszt. 2. Telefon: 224-345 Kiadja a Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat, Budapest VII., Lenin krt. 9-11. Telefon: 221-285 Levélcím: 1096 Budapest, Pf. 223 Felelős kiadó: Németh Jenő, a Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat vezérigazgatója INTERPRESS Kiadó, Nyomda és Reklám Vállalat Budapest Felelős vezető: dr. Pollák Miklós vezérigazgató A lap eladási ára: 10 Ft Előfizetési ár: 246 Ft Megrendeléssel, előfizetéssel és kézbesítéssel kapcsolatos ügyek: MUOSZ, 668-076. Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iroda, 1900 Budapest XIII., Lehel u. 10/a. HU ISSN 0460 - 5721 Index: 25628 88.2565 - INTERPRESS, Budapesl Az Ellenőrző Bizottság jelentése 11 A MUOSZ és intézményei bevétele 11 Az Etikai Bizottság jelentése 13 Etikai Kódex (tervezet) 15 MUOSZ hírek 17 A közgyűlés óta végzett munka adatai 1 Az új alapszabály tervezete elé 4 A MUOSZ Alapszabálya 4 Javaslatok az Alapszabály-tervezethez 8 A felhívás visszhangja 9 Adatok a nemzetközi kapcsolatokról 10 Ez a számunk teljes egészében a közgyűlés dokumentumait tartalmazza. Az Ellenőrző Bizottság jelenté­se: Babus Endre, Bokor Pál, Lendvai Vera, Szabó László, Varga György, Zele Ferenc. Az Etikai Bizottság jelentése: Halay Edit, Kulcsár Anna, Láng György, Nagy Zsuzsa, Oláh Gá­bor, Szényi Gábor. Szakértők: Erőss Pál, Simíts Iván. A dokumentumokat készítő bizottságok tagjai: Az alapszabály-tervezet: Do­mány András, Eötvös Pál, Gálik Mihály, Kovács György, Mitzki Ervin, Németh Péter, Szegő Ta­más, Szőke Rozália. A felhívás visszhangja: Bossányí Katalin, Domokos Lajos, Dusza András, Hárs István, Kocsi Ilona, Pethő Tibor, Szegő Tamás. Bereczky Gyula, Cserhalmi Imre, Csikós József, Elmer István, Erdélyi György, Gombó Pál (elnök), Hegyi Gyula, SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Márványi György, Nádor Tamás, Salgó Rózsa (főszerkesztő-helyettes), Soltész István, Sztrapák Ferenc, Vajda Péter.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék