Magyar Sajtó, 1989 (30. évfolyam, 1-25. szám)

1989-01-16 / 1. szám

LAPZÁRTÁIG 374 JAVASLAT ERKEZETT A választmány által kiküldött jelölést előkészítő bizott­ság megkezdte munkáját és folyamatosan kapja, összesíti a MUOSZ tagcsoportok, szerkesztőségi kollektívák, szakosztályok vezetőségeinek a MUOSZ választmányá­ra, az Etikai és az Ellenőrző Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatait. Ugyancsak felhívást tett a bizottság közzé a Magyar Sajtó 1988. évi 16. számában, hogy minél szélesebb körből tudjon a szövetség vezető testületéinek tagjaira javaslatokat tenni. Az alapszabály tervezete szerint 55 tagú választmány­ra, 15 tagú Etikai Bizottságra és a 7 tagú Ellenőrző Aczél Endre MTV, Agárdi Tamás MTV, Andrássy Antal Napló (Veszprém), T. András Emil Képes 7, Antal Anikó Népszabadság, Dr. Aranyos Zoltán Hun­garian Church Press, Árkus József Ludas Matyi, Dr. Árpási Zoltán Békés Megyei Népújság, Babus Endre HVG, Bajnok Zsolt Magyar Hírlap, Bajor Nagy Ernő Szabad Föld, Baktai György Pallas, Ba­lázs Ádám Magyar Hírek, Ballai József Petőfi Népe, Balogh Judit MTV, Balogh Mária MTV, Baló György MTV, Bara István MTI, Barcs Sándor ny. MTI, Baracs Dénes MTI, Barát József MR, Baróti Szabolcs Népszava, Bayer Ilona MTV, Bálint B. András Magyar Nemzet, V. Bálint Éva Magyar Hírlap, Bálint Ibolya Népszabadság, Bán János MTV, Bánki András Magyar Hírlap, Bánkuti András Magyar Hírlap, Bánkuti Gábor MR, Bánó András MTV, Bárdos Éva MTV, Belényessi Csaba MR Pécs, Ben- csik Gábor Nők Lapja, Benda László MTV, Benedek István Gábor Népsza­badság, Berecz Anna MTV, Bereczky Gyula MTV, Berkics János MTI So­mogy, Bernát György MR, Bernáth László Esti Hírlap, Békés Attila Vasút, Békés Sándor MTV, Dr. Bényei József Hajdú-Bihari Napló, Biró Zoltán Ötlet, Bodor Pál Magyar Nemzet, Boross Dezső Népsport, Borbély Gábor Népszabadság, Bossányi Katalin HVG, Bölcs István MR, Bőzsöny Ferenc MR, Brády Zoltán Ka­pu, Budai Rózsa Vas Népe, Burján Sán­dor MTI, Butskó György MTV, Búza Péter Magyar Nemzet, Chohol Károly MTV, Chrudinák Alajos MTV, Czif- ferszky Béla Ifjúsági Magazin, Csák Ele­mér MR, Császár Tibor MTI, Cserhalmi Imre MR, Cservenka György TV Keszt­hely, Csók Pál MTV, Daniss Győző Nép- szabadság, Darvasi István ny. Magyar Hírlap, Deák András Népszava, Dékity Márk Narodne Novine, Déri János MTV, Dlusztus Imre Délmagyarország, Dolecs- kó Kornélia Népszabadság, Domány András MR, Domokos Lajos MÉM Saj­tóosztály, Dömsödi Gábor MR, Dusza András Rába Magyar Vagon és Gépgyár, Eck Gyula Szabad Föld, Elek János MTV, Ember Mária ny. Magyar Nemzet, Bizottságra 1988. december 31-ig javaslat érkezett, ame­lyet ezennel ABC sorrendben tagságunk tájékoztatására közreadunk. Ez a lista minden javaslatot tartalmaz, függetlenül attól, hogy a jelöltre előzetesen hány szavazat érkezett. Sok MUOSZ tagcsoport és több szerkesztőség még nem élt a javaslattevés lehetőségével. Remélhetően ezt január hónapban pótolják. Az Előkészítő Bizottság a közgyűlésig folyamatosan dolgozik, minden javaslatot számba vesz, igyekszik eleget tenni feladatának. A jelölést előkészítő bizottság Kelemen Endre MTV, Keleti Éva Új Tükör, Kenedi Lia Képes Újság, Kepes András MTV, Kereszty András Népsza­badság, Kertész Péter Magyar Nemzet, kési Katalin Népszabadság, Dr. Kiss Csaba Dunaújváros, Király Ernő MTI, Király Zoltán MTV Szeged, Knézy Jenő MTV, Kocsi Ilona Magyar Hírlap, Kocsis Györ­gyi HVG, Kocsis L. Mihály Nők Lapja, Kocsis Tamás Képes 7, Koloh Elek Petőfi Népe, Koltai Tamás Képes 7, Komornik Ferenc Esti Hírlap, Корка János Ke­let- Magyarország, Kopper Judit MTV, Kormos Valéria Nők Lapja, Korniss Pé­ter Nők Lapja, Korompai Erik Autósélet, Kovalik Károly ny. MTV, Kovács György MTI, Kovács Jenő Határőr, Ko­vács Judit ny. Magyar Nemzet, Dr. Koz­ma Ferenc Dunántúli Napló, Kosa Judit MR. Körmendy Zsuzsa Pest Megyei Hír­lap, Kővári Péter MTV, Kudlik Júlia MTV, Kulcsár István MR, Lajos Júlia Világgazdaság, Láng György ny. Társa­dalmi Szemle, Lázár István Valóság, Lég- rády Eszter Magyar Hírlap, Létay Vera Filmvilág, Lévai Béla ny. MR, Lipovecz Iván HVG, Lovas Dániel Petőfi Népe, Dr. Lőkös Zoltán Vasárnapi Hírek, Lu­kács József Zala Megyei Hírlap, Lukács Mária Népszava, Major Árvácska Pajtás, Makai György Ország Világ, Malonyai Péter Magyar Nemzet, Marik Sándor Kelet-Magyar ország, Martin József Ma­gyar Nemzet, Máté Klára Gyorsjelentés, Martonné Horváth Ágnes Magyaror­szág, Matolcsy Károly ny. Magyar Nem­zet, Matuz Józsefné ny. MTV, Márványi György MTV, Mátraházi Zsuzsa Ma­gyar Nemzet, Medve Piroska Szabad Föld, Medveczky László MTV, Megay László Magyar Nemzet, Megyeri Károly MUOSZ, Megyesi Gusztáv Élet és Iroda­lom, Mester Ákos MR, Mélykúti Attila Magyar Nemzet, Mészáros János Vasár­napi Hírek, Mészáros Julianna HKV, Mészáros Ottó Pest Megyei Hírlap, Mi- hovics József Zalai Hírlap, Mitzki Ervin Dunántúli Napló, Mogyoró Katalin MR, Moldoványi Ákos MTV, Molnár Éva MTI, Molnár Gabriella Esti Hírlap, Mol­nár Tamás MR, Morvay Tamás Esti Hírlap, Murányi Gábor Magyar Nemzet, Endrei Judit MTV, Erdős András MTV, Érdi Sándor MTV, Faragó Judit MR, Faragó Vilmos Élet és Irodalom, Farkas Zoltán MR, Fejér Gyula Népszabadság, Fejér Péter MTI, Fekete István MR, Fekete Sándor Uj Tükör, Feledy Péter MTV, Feuer András MR, Féner Tamás Képes 7, Flanek Tibor Népszava, Dr. Fodor László Népszava, Forró Tamás MR, Földesi József Új Tükör, Földi Iván MR, Franka Tibor Magyar Hírlap, Fri­edmann Endre MTI, Gazsó L. Ferenc Magyar Hírlap, Gádor Iván Magyar Hír­lap, Gál Zsuzsa Népszabadság, Gálik Mihály MR, Dr. Gánti Tibor Természet Világa, Glatz Ferenc História, Gohér Gyula MTV, Gombár János MTV, Gombkötő Gábor Dolgozók Lapja, Gö- möri Endre Magyarország, Gömöri Judit Képes 7, Gőz József MR Debrecen, Dr. Guba Zoltán Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó, Gubcsi Lajos Magyar Ifjúság, Gulyás Erika Szolnok megyei Néplap, Gulyás Imre Hajdú-Bihari Napló, Gya- pay Dénes Magyar Hírlap, Gyárfásné Fekete Judit Gazd. Kamara, Gyertyán Ervin ny. Magyar Filmintézet, Gyökér András MTV, Győri Béla MR, Gyulai Ferenc MTI, Gyulai István MTV, Hajdú István Városi TV Debrecen, Halay Edit Közgazdász, Hálák László MTV, Havas Henrik MR, Hámor Szilvia Népszabad­ság, Hárs György Képes 7, Dr. Hárs István ny. MR, Heltai András MTV, Hirschler Richárd HVG, Hortobágyi Éva MTV, Hortobágyi Zoltán Szolnok megyei Néplap, Horváth Béla Ötlet, Hor­váth Dávid Ország Világ, Horváth Dezső Délmagyarország, Horváth István a Mai Nap, Horváth János MTV V. Horváth Mária Tolna Megyei Népújság, Horváth Mihály Pajtás, Horváth Zoltán HVG, Hovanyecz László Népszabadság, Iglói Zoltán MTI Baranya, Ilkei Csaba MTV, Ipper Pál ny. KÜM, Dr. Javorniczky István Magyar Nemzet, Juhász Árpád MTV, Jurányi Anna MTV, Kalmár György MTV, Kapalyag Imre MUOSZ, Káplár F. József MTV, Karcagi László Népszabadság, Dr. Karsai Gábor Figye­lő, Katona Éva (Gábor Pálné) ny. Élet és Irodalom, Katona József Magyar Ifjúság,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék