Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-04-13 / 1. szám

Magyar Sakkvilág 7 vezető-bizottságba a nyilvános szerepléstől már visszavonult sakk­fejedelmet, Des Chapellest választották meg elnöknek. Ez elfogadta a tisztséget és a tanácskozásban részt is akart venni. De mikor 1. e4, e5 2. Hf3-ra az általa ajánlott merész 2. . . . f5 ellenlépés helyett a többség 2. . . . Hf6 lépés mellett döntött, Deschapelles sértődötten elhagyta a Cerclét és nem is tért többé vissza. Mint ismeretes, a töiténelmi nevezetességű távizeneti játszmák Pest győzelmével vég­ződtek, ami akkoriban méltán kelthetett feltűnést. A múlt század negyvenes éveiben Pest sakkozói: Szén, Löwen­­thal, Grimm V., Oppenheim, Czéner, Pollák, Grimm Gusztáv (f 1851.), Erkel Ferenc stb. a Dorottya-utcában ma is fennálló „Wurm-udvar“ kávéházában jöttek össze. Ugyanazon ház emeletén lakott Kossuth Lajos szerkesztő is. * A későbbi könyvek, újságok, hazaiak és külföldiek, sok helyen idézik a Szén, Löwenthal, Grimm triumvirátust. Csodálatos azonban, hogy a három hírneves játékosnak egymás ellen váltott játszmáik közül egyet sem ismerünk, egy sincs följegyezve, aminthogy nem találtunk megörökítve a múlt század közepe előtti időkből egyetlen hazai játszmát sem. Sakkról a lapok nem Írtak s Grimm kilétéről is csak ennyit olvashatunk: „Grimm Vince ur műárusi boltját (Dorottya­­utca szegletén) átengedte Treichlinger urnák, s Grimm ur ezentúl egészen kőnyomási intézetének fog élni. . .“ („Világ“, 1843. nov. 18.) A triumvirátus nem volt sokáig együtt. Löwenthal 1846-ban elhagyta Pestet, két évig élt Bécsben, hol fölényes eredménynyel mérkőzött a bécsi játékosokkal. (Jenay, Hamppe, Perényi, Meyerhofer Matchego, Falkbeer stb.) Bécsből Berlinbe, majd Párisba, 1850-ben pedig Newyorkba utazott, ahonnan 1851-ben került Londonba s mint a világ egyik leghíresebb játékosa sokáig nagy szerepet vitt. Grimm Vince pedig, kit 1848-ban Kossuth Lajos a magyar bankjegyek készítésével bízott meg s aki másképen is részt vett az akkori mozgalmakban, Világos után Szemere Bertalannal együtt Orsóvá mellett elásván a magyar koronát, Törökországba menekült. Áttért az izlám vallásra s azután a szultán kinevezte egy újonnan szervezett litográfiái intézet vezetőjévé. Grimm sokáig tartózkodott Aleppoban és a hatvanas évek végén visszatért Pestre. A szabadságharc után Pesten egy ideig nem sakkoztak. Egy berlini sakkujság 1850 közepén közöl egy Pestről kapott tudósítást, amely szerint „a sakkélet teljesen kihalt. Szén már nem játszik a Wurm-kávéházbar, ahova Oppenheim és Pollak is csak nagyon rit­kán mennek.“ (—s.) (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék