Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-08-10 / 9. szám

134 Magyar Sakkvilág és Pestre látogatóba — egy idegen, aki nem tudta magát föltalálni az uj viszonyok között. Honvágy űzte őt vissza még engedélyének letelte előtt ismét Konstantinápolyba. Ott halt meg 1869-ben, gyászolva nővére: Schemmer színész szegény özvegye által... Eddig a nekrológ. Berger „Schachjahrbuch“-ja szintén azt állítja, hogy Grimm 1869-ben halt meg Kostantinápolyban. És ugyancsak ez olvasható minden eddig megjelent közleményben. Ez a forrás azonban téves. Az igazság kedvéért szükségesnek tartjuk ezt a téves históriai adatot helyreigazítani. Grimm nem tért többé vissza Konstantinápolyba, hanem Pesten élt évekig. Kezeink között van egy 1872-ben Pesten nyomtatott német gyászjelentés, melyben Grimm Paula jelenti, hogy fivére: Grimm Vince nyug. őrnagy, szivszélhüdés következtében 1872 január 15-én hirtelen meghalt. A király-utcai gyászházból a kerepesi- temetőben helyezték örök nyugalomra. Egyébként Grimm halála alkalmával 1872 január 21. számában a Vasárnapi Újság sakkrovata is közölte a hirt és megemlékezett a triumvirátus egyik tagjáról. (Folytatjuk.) (—s.) A scheveningeni sakkverseny. A németalföldi sakkszövetség 40 éves jubileuma alkalmából rendezett nemzetközi vegyes verseny — hét külföldi és hét holland résztvevővel — augusztus 8-án ért véget. A verseny nem tartozik a nagyobb kaliberű tornák közé, a résztvevők többsége — programm szerint — nem az elismert mestergárdából került ki, Janowski és Alechin részvétele azonban a verseny iránti érdeklődést biztosította. A verseny eredménye — Alechin első, Janowsky második — nem kelthet meglepetést. Az orosz Alechin a fiatalabb generáció egyik legtalentumosabb mestere, aki már a múlt évi stockholmi fényes győzelmével is kivívta a sakkvilág elismerését. Alechin mind­végig vezetett s egy remis mellett csak egyetlen játszmát veszített éppen az utolsó napon Janowski ellen; eredménye percentszámokban 88‘46°/0. Hasonlóképpen jól megérdemelt Janowsky második dija is. Az egykoron oly rettegett francia mester általános megelégedésre ismét a régi formájában mutatkozott; szintén csak egy játszmát ve­szített, az utolsó előtti napon Yates ellen, azt is csak azért, mert remis állásban minden áron a nyerést erőszakolta. Jóval hátrább, teljes két egység különbözettél következik harmadiknak dr. 01 land, a nemzetközi versenyek ritka látogatója, aki jó helyezésével a holland sakkozásnak szerzett dicsőséget. Az angol Yates, a negyedk dij nyerője különösen a győztesek ellen elért jó eredményével vonta magára a figyelmet. Az ötödik dijat a német Lasker Ede nyerte,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék