Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-04-13 / 1. szám

8 Magyar Sakkvilág A Magyar Sakkvilág I. nemzetközi feladvány­versenye. A Magyar Sakkvilág ezennel nemzetközi feladványversenyt ir ki 3 lépéses feladványokra. Csakis eredeti, még sehol sem közölt (direkt) feladványokkal lehet pályázni. Minden szerző legfeljebb 2 problémával pályázhat. A feladványok diagrammán feltüntetve, a teljes megfejtés megadásával, jeligével látandók el és mellékelt külön borítékban — kivül ugyanazon jeligével — a szerző neve és pontos lakcíme közlendő. Cim: „Magyar Sakkvilág“, Budapest, VII., Nagydiófa-u. 16. Beküldési határidő : 1913 augusztus 1. Utólagos javítások stb. augusztus 1-ig fogadtatnak el. A beküldött feladványok a „Magyar Sakkvilág" tulajdonát képezendik. Dijak: I. dij 100 kor., II. dij 70 kor., III. dij 50 kor., IV. dij 30 kor., V. dij 25 kor., VI. dij 20 korona. Versenybírák: Pauly W. (Bukarest) és Havasi Artur (Budapest). A verseny eredménye, illetőleg a döntés a „Magyar Sakk­világ" 1913 októberi számában közöltetik. A Magyar Sakkvilág szerkesztősége. JÁTSZMÁK. 326. Bécsi huszárjáték. Játszották Péterváron, 1913 március 11. (VI. matchjátszma.) Alechin A. Lewitzki S. 1. e2—e4 e7—e5 2. Hbl—c3 Hg8—f6 3. Ffl—c4 Hf6Xe4 4. Vdl—h5 He4—d6 5. Fc4—b3 Ff8—e7 Sötét lemond az e5-gyalog vé­delméről; 5. . . Hc6 6. Hb5, g6 7. Vf3, f5 8. Vd5, melynél sötét a minőséget áldozza, kétesebb bonyodalmakra vezet. 6. Hgl—f3 Hb8—c6 7. d2—d3 g7—g6 Jobb mint 7. . . 0—0, mire 8. Hg5, FXg5 9. FXg5, Ve8 10. Hd5 stb. következnék erős táma­dással. 8. Vh5—h3 Hd6—f5 9. g2—g4 Hf5—d4 10. Fel—h6 Hd4Xb3 E lépésig a hadállás megegyezik az 1900. párisi Mieses—Marco játszmával, amelyben itt 10. . . Bg8 történt. 11. a2Xb3 12. Fh6—g7 f7—f5 f5Xg4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék