Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-12-14 / 17. szám

258 Magyar Sakkvilág saság“ nevet vette fel. Az uj kör, melynek egyik vezető tagja Exner Kornél volt, budai helyiségében (II Corvin-tér 13.) minden szomba­ton ülést tartott. * A Pesti Sakk-kör 1885 január 25-én tartott rendes közgyűlést, melyen a régi tisztikar újból megválasztatott. A tagok száma 34, a kör vagyona 927 frt. (—s.) (Folytatjuk.) A spanyol játékhoz. Lapunk legutóbbi számában Wild Bertalan érdekes elemzését közöltük a spanyol játékról. A közlemény megjelenése után azonban kitűnt s olvasóink közül Rényi Sándor és Négyesy György is rámu­tattak, hogy az uj játékmód nem korrekt. Ugyanis 1. e4, e5 2. Hf3, Hc6 3. Fb5, Hf6 4. 0—0, HXe4 5. d4, eXd4 6. Bel, d5 7. HXd4, Fc5 után világos azonnal 8. FX6f-al folytathatja s erre sötétnek nincs jó játéka. 8... bXc6-ra világos 9. f3-al megnyeri a tisztet, anél­kül, hogy sötétnek a legcsekélyebb támadása volna, 8. . . Kf8 pedig nem lehet kielégítő, mert az áldozott figuráért nincs megfelelő ellen­játék. Ezért a Wild által felvetett 6. . . d5 és 7. . . Fc5 lépések játszhatóságáról le kell mondani. HÍREK. — Budapest. A Budapesti Sakk-kör téli versenye november 23-án kezdődött 13 résztvevővel. Az erősebb játszók közül ezúttal többen akadályozva voltak a részvételben. A versenyzők állása a szombati kilencedik forduló után : Breyer ll/2 nyert egység, 1/2 vesz­tett egység, Havasi -j-7,—2, Jovanovics 5l/2, 11/2, Merényi 51/*, 1 V», Bi- litz, Heltai 4, 4, Zinner 3, 3, Juszt 3, 1, Frischfeld, Pál 11/2, 4l/2, Szabó 1, 4, Grencsarsky 2, 5, Blum 0, 7. — Nov. 22-én Breyer Gyula tábla nélkül egyidejűleg 9 játszmát vezetett; a fiatal mester 6 nyert, 3 vesztett eredményt ért el. — Újpest. Szépen sikerült, emlékezetes estélye volt dec. 6-án az Újpesti Sakk-körnek. A Budapesti Sakk-kör tagjai látogatták meg a szomszédos kört s abból az alkalomból is, hogy az Újpesti Sakk­kör most jubilált, a Budapesti Sakk-kör nevében Abonyi István, a körnek ügybuzgó titkára hosszabb beszédben üdvözölte az újpesti kört, mire Steiner Bernát elnök válaszolt. Utána Abonyi István mint a sakkjáték mestere kerülvén szembe az újpesti sakkozókkal, szimultánjátékban egyidejűleg 21 játszmát vezetett. Abonyi 18 győze­lem mellett csak 3 játszmát veszített. Végül a szép eredményért Abo­nyi zajos ovációban részesült.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék