Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-12-28 / 18. szám

Magyar Sakkvilág 273 A Budapesti Sakk-Kör története. (Folytatás.) A Pesti Sakk-Körben 1886 október 17-én érdekes hármas-match kezdődött a fővárosban időző dr. Noa József és a kör két legerősebb játszója: dr. Jacobi és Fähndrich között. Utóbbi kettő közt a match hét nyert játszmára ment, mig dr. Noa ellen a pestiek három győ­zelemre menő matchekben mérkőztek. Sajnos azonban, e mérkőzések eredményéről szintén nincs följegyzésiink. A Pesti Sakk-kör 1887. januári közgyűlésén megválasztattak: Elnök Erkel Ferenc, aielnök dr. Spitzer Lipót, titkár Erkel Lajos, pénztárnok Ginter Károly; választmányi tagok: Ehrenstein Mór, Ta- raba Károly, Pfeifer Ignác, dr. Jacobi Samu, Ungar Ignác, Ziegler Géza. Az évben minden szerdán volt társas összejövetel, nevezete­sebb esemény azonban nem fordult elő. Az 1888 január 29-én tartott közgyűlés elhatározta az alapsza­bályok módosítását, melynek alapján kibővült a tisztikar is. Meg­választattak: Elnök Erkel Ferenc, aielnök dr. Spitzer Lipót, titkár Erkel Lajos, pénztáros Ginter, könyvtáros Taraba, helyettes Stern Antal, ellenőrök Ehrenstein Mór és Pfeifer Ignác; választmányi tagok Fähndrich Hugó, Ungar Ignác, Schuster Zsigmond, dr. Weiser Fülöp. A kör vagyona volt 1100 frt körül, a tagok száma azonban csak 26, ami sajnálatos nagy visszaesést jelentett. A közgyűlés az évfolyamán két matchet állapított meg, résztvevők hiányában azonban mind a kettő elmaradt. A Pesti Sakk-kör 1889 január 27-én dr. Spitzer Lipót elnök- lésével tartott közgyűlésén 14 tag volt jelen. A titkár távollétében Ehrenstein Mór olvasta fel az évi jelentést, kiemelvén Erkel Ferenc 50 éves karmesteri jubileuma alkalmából annak nagy érdemeit, majd megemlékezett a magyar születésű Gunsberg Izidor mester angol­országi győzelmeiről s végül bejelentette, hogy Rebernik Antal kávé- háztulajdonosnak 1888 november havában történt elhalálozása kö­vetkeztében a kör másik helyiséget választott a Mocca-kávéházban. A pénztárnok jelentése szerint a mérleg 1359 frt tiszta vagyont mu­tat. Dr. Spitzer indítványára a közgyűlés kimondja a kör 25 éves fennállása évfordulójának megünneplését, melynek rendezésével az uj választmány bízatott meg. Az egyhangú választás eredménye : El­nök Erkel Ferenc, aielnök dr. Spitzer Lipót, titkár Ehrenstein Mór, helyettes Schuster Zsigmond, pénztárnok Ginter Károly, könyvtárnok Taraba Károly, helyettes Stern Antal, ellenőr Pfeifer Ignác és Ehren- stein Mór; választmányi tagok: Erkel Lajos, Fähndrich Hugó, Pfeifer Ignác, Schuster Zsigmond, Ungar Ignác, dr. Weiser Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék