Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1914-01-11 / 19. szám

Magyar Sakkvilág-287 landó-e az egyesülésre? S ha igen, akkor mindkét részről „bizott­ságok“ választását javasolja, amelyek kölcsönösen megismertessék egymással a két társaság viszonyait, belszervezetét s megbeszéljék az egybeolvadás föltételeit és módozatait“ stb. A közgyűlés a bizottság kiküldésével a választmányt bízta meg. A tisztujitás eredménye: Elnök Erkel F„ alelnök dr. Spitzer L., titkár Ehrenstein Mór, pénztárnok Ginter K, Választmányi tagok : Bláthy Ottó Titusz, Erkel Lajos, Fähndrich Hugó, dr. Győri Lipót, Pfeifer Ignác, dr. Schönberg. 9 (—s.) (Folytatjuk.) JÁTSZMÁK. 446. Vezérgyalogjáték. Játszották Péterváron, 1913 dec. 16. Dus-Chotimirsky F. Capabianca J. 1. d2—d4 d7—d5 2. Hgl—f3 Hg8—f6 3. Fel—f4 c7—c5 4. c2—c3 Vd8—b6 5. Vdl—c2 Megfordított színekkel és vilá­gosnak egy lépés előnynyel tulaj­donképpen a vezércselnek Alapin által ajánlott elhárítási módja ját­szódik (1. d4. d5 2. Hf3. Ff5 3. dXc5, BXc5 19. b4, Bc8 20. bXa5, VXbl 21. BXbl, BXc3 22. BXb7, Fb5. Figyelemre mél­tónak tartja azonban 15. Fg5, h6 16. FXf6 folytatást is. Lilit MtoiW ~ m mm% Világos elnézi a következő ki­tűnő válasz- lehetőségét. Capa- blanca a „Novoje Wremja“-ban 15. Fdl lépést adja és levezeti a következő folytatást: 15. Fdl, Ha5 16. Hc5, FXc5 17. a3, Vb6 18. e6f, Bf7 26. Fc4, Bcf8 27. VX e7 stb. 25. Ff4—g5 d4Xc3 26. Fg5Xf6 Fc6—d5 27. Va2Xd5 .... Vezérlépésre 27.. . FXf6 után 7. . . HXd4-re következnék 8. Va4f, Hc6 9. Hb5 stb. Másik folytatás 17. d)<c5, VX f4 18. b4, melynél világosnak csak egy gyalog hátrány mellett meglehetős nehezebb játéka volna.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék