Magyar Sakkvilág, 2003 (1. évfolyam, 1-8. szám)

2003-12-01 / 8. szám

Feladványok Molnár Árpád 1. Csák János Sakkélet, 1999, 1. díj fl XIX. Magyar Sakkszerző Bajnokság % 11 . JRJ KÉ __ÜL a b c d e f g h segítőmatt 2 lépésben (8+10) 2 megoldás 2. Pásztor József Wola Goluwska, 1. díj 4 megoldás 3. Molnár Árpád Napi Magyarország, 1999 segítőmatt 2 lépésben Fichtner típusú ikerfeladvány 7 ikermegoldás, A) alapállás Molnár Árpád Napi Magyarország, 1999 ÉP ZL­Jm­a b c d e f g h segítőmatt 2 lépésben Fichtner típusú ikerfeladvány 7 ikermegoldás, G) végállás A magyar feladványszerzők egyéni bajnokságát hároméven­ként rendezik meg 5+1 osztály­ban. A műveket két bíró rangso­rolja, de törekedni kell arra, hogy az egyik közülük lehetőleg kül­földi szerző legyen. A legutóbbi, XIX. bajnokságon a szerzők az 1998-2000. években megjelent műveikkel vehettek részt, legfel­jebb 15 pályázattal. A segítőmatt osztály eredménye: 1. Csák János (Békéscsaba) 166 pont 2. Molnár Árpád (Budapest) 165 pont 3. Pásztor József (Jászapáti) 133 pont Az eredményt a hat legtöbb pontot kapott pályázatok összesítése adta. Gratulálok az utóbbi évek leg­sikeresebb, kiemelkedő magyar szerzőjének, Csák János magyar nagymesternek a megérdemelt bajnoki címéhez. A TANULMÁNYOK-ROVAT LÉTRAVERSENYÉNEK ÁLLÁSA 1. Blázsik Zoltán 37 2. ifj. Blázsik Zoltán 37 3. Négyesi György 35 4. Jergler Csaba 31 5. Gyuris József 21 6. Budai Dávid 20 7. Kiss Zoltán Zsolt 20 8. Rudolf László 20 9. Bálint Vilmos 18 10. Fábián Lajos 18 11. Pribula Nándor 18 12. Jeszenszky József 17 13. Zagyi Géza 17 14. Katona Antal 16 A következőkben bemutatjuk a fenti három szerz ő egy-egy álta­luk kiválasztott művét, amely az 1998-2000 évi ciklusban jelent meg. Az 1. sz. feladvány a Grim- shaw-témát ábrázolja (bástya és fotó kölcsönös önvonalzárása a metszésponton) világos tisztek­kel. A vonalzáró tisztek ütegként adnak mattot a második lépésben. A sötét futó a játék folyamán vo­nalat nyit a d4-mezőre, a bástya pedig önkötésbe kerül a sötét ki­rály által, majd ugyanezt a motí­vumot megfordítva látjuk viszont az ikennegoldásban. Látványos szerepcsere, tökéletes vonal ill. át­lós harmónia. Kitűnő alkotás. Az 1. sz. ábra megoldásai: I. l.Jxc5 §f5 2. &xd3 SÉ!xc5 matt II. 1 .Üxd3 Jf5 2. &xc5 iLxd3 matt A 2. sz. feladvány sötét király csillagtéma egybefuzve a dupla Zilahi-témával (A Zilahi téma meghatározását lásd a MSV 2003. júniusi számában). A vidéki magányában egyedül alkotó szer­ző szép sikere a bajnoki helyezés. A 2. sz. ábra megoldásai: I. I.£\xe4 Jb8 2.&c5 Ja7 matt II. I.jxf4 £ld2 2.'á?e5 £lf3 matt III. I.&xf4 &xg3 2.á?e3 £lf5 matt IV. I.dxe4 Jlc4 2.&c3 Je5 matt Saját, 3. sz. művemet az 1998-2000 évi ciklusban egyéni világbajnoki címet szerzett kiváló macedón szerző, Zsivko Janevsz- ki az általa szerkesztett angol nyelvű kitűnő és tartalmas sakk­feladvány folyóirat, az ORBIT 2003. júliusi számában a váloga­tott feladványok között ismertette az alábbi szöveg kíséretében: „Rendkívüli rekord, amely a Fichtner típusú feladványt hét­szeres ikerváltozatban ábrázolja. A lehetséges 28 egyedi lépés kö­zül egyik sem ismétlődik.” A Fichtner típusú feladványok ikerállásai úgy jönnek létre, hogy a mattadó világos figurát levesz- szük a mindenkori mattállásból. A „megismételhetetlen” felad­vány értékét növeli, hogy négy vi­lágos átváltozás (®f®£i£l) mellett három sötét átalakulás (É3S) is szerepel, tehát hét átváltozást mu­tat be az ikermegoldások során. Meglepő, hogy az alapállás 9+9=18 figurájából mindössze 1+1=2 olyan báb marad a végál­lásban, amely nem mozdul el a megoldások során: a világos ki­rály és a d3 sötét gyalogos. Ez utóbbi a G) ikerállás duálját (l.Jc4?) védi. A3, sz. ábra megoldásai: A) lJUf £sf4 2.Jc4 Jf2 matt B) l.f2 g8®2.fl.£®gl matt C) l.fS Í8& 2.Jd4 £id7 matt D) l.elj, a8£\ 2.Jb4 axb4 matt E) l.Jb5 Sxb7 2.&c6 Sc7 matt F) l.clS d7 2.Sc5 d8& matt G) l.ig2 £ie6 2.!d5 £id8 matt Csalódást okozott, hogy felad­ványomat a világ egyik legna­gyobb szerzője, C. J. Feather - aki egyben a legkiválóbb felad­ványesztéta is - még helyezésre sem méltatta az 1998-ban a név­adó emlékére kiírt Fichtner típusú segítőmatt feladványok nemzet­közi témaversenyén. A kiváló szerzők némelyike idegenkedik a rekordfeladványoktól, mivel ezek megszerkesztése nemcsak szaba­don szárnyaló fantáziát, hanem türelmes alkotó munkát, - és ami a leglényegesebb - hosszantartó megfeszített elemzést kíván. A szerzők többsége ellenben rutin­ból komponál. A feladvánnyal nagyra becsült barátomat, az azóta megszűnt Na­pi Magyarország sakkrovatveze­tőjét, Bilek Istvánt tiszteltem meg. MA6YAR SAKKWIIAG 2003. december

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék