Magyar Sakkvilág, 2005 (3. évfolyam, 1-12. szám)

2005-01-01 / 1. szám

Feladványok Molnár Árpád 1. sz. Bakcsi György Problemblad, 1971, 2. díj 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h matt 2 lépésben (10+6) 5. sz. Benedek Attila Szrebda na szolidamoszta, 1983, 1. díj segítőmatt 2 lépésben (7+11) (2 megoldás) Az új esztendő alkalmából jókí­vánságainkat küldjük a sakk- feladványszerzés híveinek és a ro­vat olvasóinak. Köszöntjük a sakkszerzőket további alkotói si­kereket kívánva. A sakkfeladványszerzés magyar kiválóságai kérésünkre kiválasz­tották 2-2 kedvenc művüket. Bakcsi György a legeredménye­sebb magyar szerző. Az 1995- 97. évi időszakot lezáró FIDE- albumban megjelent műveinek számát figyelembe véve új pontszáma: 122,67 (a törzs­számok a közös feladványokra utalnak). 1. számú feladvány: a) az ábra b) kulcslépés után c) kulcslépés után d) kulcslépés után e) kulcslépés után megfejtések: a) l.a4! á’xcó 2.J,e4 matt b) l.a5! á’xcó 2.®xf3 matt c) l.a6! &xc6 2.®c5 matt d) l.a7! &xc6 2.a8® matt e) l.a85)! á’xcó 2.®xí3 matt Újévi kedvencek 2. sz. Bakcsi György Nagy Ödön Emlékv., 1967, 1. díj 6. sz. Molnár Árpád Magyar Sakkélet, 1982, 1. díj (verzió) segítőmatt 3 lépésben. (5+9) (3 megoldás) 2. számú feladvány: Kulcslépés: l.®g8! (2.®xh3) 1.. .1h6 2.8f4+ (A) exf 3.5) c5+ (B) 1.. .1h4 2.5)xf6+ (C) 5)xf6 3. §d4+ (D) 1.. .8b4 2.8d4+ (D) exd4 3.5) f6+ (C) 1.. .5c2 2.5)xc5+ (B) 5)xc5 3.8Í4+ (A) Csák János vitathatatlanul az utóbbi évek legsikeresebb magyar alkotója. A háromlépéses segítőmattok nem­zetközi versenyein sorra az élen vé­gez, pedig igen erős a konkurencia. 3. számú feladvány: I. I.b4 Ba5 2.Sb5 ixb5 3. ®d3 á,xd3 matt II. 1.8b2 Ibi 2.®c2 §xc2 3.8c5 8xc5 matt III. I.ia8 b7 2.8xc5 bxa8® 3.&e5 ®xe4 matt I®. 1.J.C7 bxc7 2.®d3 cxb8® 3.á’e4 ®c5 matt 4. számú feladvány: I. l.clá. If6‘2.id2 cxb5 matt II. l.flö 8c7 2.5)d2 d5 matt III. 1.5) d5 8xg6 2.&xc4 Sc6 matt IV. 1.5)e3 ,É,xb8 2.á>xd4 J,e5 # 3. sz. Csák János N. STOLEV-55 Jubileumiv., 2003, 1. díj segítőmatt 3 lépésben (5+16) (4 megoldás) 7. sz. Érsek Tibor, Szabó Tibor Levelezési Sakkhiradó, 1987, 1. dicséret segítőmatt 2 lépésben (4+8) (3 megoldás) V. l.Sxcó bxa8® 2.éxc4 ®xc6 matt VI. I.ixe5 b8® 2.&xd4 ®xe5 matt Benedek Attila a magyar sakkszer­zők doyenje. 1976-1990 között a Sakkszerzemény Bizottság vezető­je, az 1983-tól 1990-ig a FIDE- PCCC alelnöke, 1985 óta a Ma­gyar Sakkélet rovatvezetője. Ked­venc önmatt-feladványa a decem­beri rovatunkban jelent meg. 5. számú feladvány: I. I.<á>xf4 5)xe5 2.&g5+ 5)f3 matt II. I.á>xd3 5)xd4 2,&c3+ 5)e2 matt A két kiváló szerző, Érsek Tibor és Szabó Tibor két közös művét a rovatvezető válogatta. Buglos Já­nos és Pásztor József szintén a magyar élvonalat képviselik. Ki­váló szerzeményeikkel többször találkozhatunk rovatainkban. 7. számú feladvány: I. I.d5 iL 1)4 2.&e6 8e7 matt II. 1.5)d5 8b3 2.&f4 ig3 matt III. I.!d5 8c7 2,&d4 lc3 4. sz. Csák János ORBIT, 2002, 1. díj segítőmatt 2 lépésben (9+11) (6 megoldás) 8. sz. Érsek Tibor, Szabó Tibor KVM verseny, 1991, 1. díj sorozatlépő segítőmatt 4 lépésben (3+12) ikerállás: a dl mezőn bástya (2-2 megoldás) matt 8. számú feladvánv: A) I. 1.&C4 2.id3 3.5)c4 4.®c3 dxc3 matt II. 1.8g4 2.&e4 3.&f4 4.5)e4 dxe3 matt B) I. I.gf4 2.&e4 3.id4 4.®e5 d3 matt II. 1.SÍ4 2.5)e4 3.áf6 4.&e5 d4 matt A rovatvezető egyik korábbi sike­res feladványának verziójával kí­ván boldog új esztendőt. 6. számú feladvány: I. I.if4 ±c4 (A) 2.813+ 5)c2 (B) 3.ib3 5)d6 (C) matt II. I.id2 5)c2 (B) 2.&d3 5)d6 (C) 3.5)b5 ,É,c4 (A) matt III. I.c5 5)d6+ (C) 2.á>d4 ic4 (A) 3.1b5 5)c2 (B) matt Támogassa Ön is a Magyar Sakkvilágért Sport- és Kulturális Alapítványt! Adószám: 18111325-1-41 Számlaszám: OTP 11703006-20070225 MAGYAR SAKKVIlAG I 2005. január BE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék