Magyar Sakkvilág, 2009 (7. évfolyam, 1-12. szám)

2009-07-01 / 7. szám

Blázsik Zoltán ACP Rapid-bajnokság Nem csak a húszéveseké a világikupa] Boris Gelfand másodvirágzását éli. Tartja a lépést Ananddal, Ivancsukkal — kortár­saival; nem vonul vissza, így legyőzheti a következő generációk hozzá hasonlóan zseniális képviselőit. Az ACP, a Profi Sak­kozók Szövetsége a 3. Rapid Világkupát az egyik legnagyobb ukrán bank, a Piv­­denny támogatásával május 22-24. között Odesszában rendezte meg 57000 dolláros díjalappal. A tizenhat nagymesterből ti­zenhármat az ACP versenyein elért ered­mények alapján hívtak meg, míg például Anatolij Karpov „szabadkártyával” vehe­tett részt a kieséses tornán. A döntőig min­den meccs két 20 perces (+ 5 mp lépésenként) partiból állt, a döntő négy­ből. Egyenlő állás után gyorspartik dön­töttek a továbbjutásról. Ezúttal sem az első bajnok Lékó Péter, sem a tavalyi győztes Tejmur Radzsabov nem indult. 1. forduló: Griscsuk Eljanov 2-0, Moj­­szejenko-Bacrot 1,5-0,5, Movszeszjan- Tregubov 1,5-0,5, Karpov-Szvidler 1-1 (0,5-1,5 a gyorspartikban), Jakovcnko- Gurevics 1,5-0,5, Naiditsch Droz­­dovszkij 1-1 (2-0), Gelfand-Najer 1,5-0,5, Gasimov-Jefimenko 1,5-0,5 2. forduló: Griscsuk-Mojszejenkol,5- 0,5, Szvidler-Movszeszjan 1-1 (1,5- 0,5), Gelfand-Gasimov 2-0, Jakovenko csak a „hirtelen halál” partiban tudta ki­ejteni Naiditschot. Elődöntő: Szvidler-Griscsuk 1,5-0,5, Gelfand-Jakovenko 3-2 (A harmadik snellparti döntött.) Döntő: Két remi után Gelfand kiásta a csatabárdot és elvitte a 10000 dollárt! Jakovenko-Naiditsch 1I <§É^ i■ i i is & i 21.5)xf7 fTxf7 21...&xf7 22.d6+ *f8 23 .d7 Sb8 24.§d4 ieó 25Ä12+- 22.d6 Sc4 23.d7 *h7 24.ffe8 1-0 Griscsuk-Mojszejenko 22.ixd5+ 5)xd5 23.®xf5 1-0 ANGOL MEGNYITÁS A32 Gelfand- Szvidler 1.5) 0 5)fó 2.c4 c5 3.d4 cxd4 4.5) xd4 eó 5.g3 a6 Ó.ig2 ®c7 7.5)c3 @xc4 8.0-0 5)có 9.5)b3 d5 I0J.14 ib4 ll.Scl ixc3 12.. 1.ó 5)e4 13.5)d2 A tomagyőzelem érdekében világos a bonyolultabb folyta­tást választja, még ha hátrányosabb is. 13.ixe4 ®xe4 14.Sxc3 d4 15.Hc5 e5 16.5) d2 Wg6 is sötétre kedvezőbb. 13.. .®d4 14.5)xe4 ©xdl 15.1fxdl ixb2 16.Bc2 id4 17.5)c5 f5 18.e4 fxe4 Vezér nélkül még nehezebb kitalálni valamit. 19.5) xe4 id7 Számításba jött 19...e5!,de 19.. .dxe4 20.ixe4 e5 21 .Sxc6 bxcó 22.ixcó+ *f7 23.,ixa8 Sd8 24.ixe5 ixf2+ 25.*xl2 Sxdl szintén jobb sötét­nek. 20._i.c5 ie5 2IT4 dxe4 22.fxe5 5)xe5 23.5dó 5)d3 24_ia3 Pillanatnyilag a három gyalog ellenére is egyensúlyban van a parti, ami tartós kezdeményezést je­lent világosnak. 24...Sc8 25.5xc8+ ixc8 26.ixe4 5)e5 27.5dl b5 28.ib2 5)gó 29.ixg7 Sg8 30._S.b2 5)18 31. *12 5g5 32.5cl id7 33J,f6 Sh5 34.h4 b4? Döntő hiba, a fútópár masszírozása megtette ha­tását. 35.ig5! hó 36.ÍO Sxg5 37.hxg5 hxg5 38.5c5 *>e7 39J.e2 *dó 40.5xg5 icó 41.5a5 5)d7 42.ixa6 5)c5 43.g4 id5 44.ie2 b3 45.axb3 5)xb3 46.Sa7 5)d4 47J,d3 e5 48.*e3 5)eó 49 J,f5 5)d4 50.ie4 ieó 51.g5 5)f5+ 52.*0 5)d4+ 53.*g3 5)f5+ 54.*>Í2 1-0 Az ilyen rapidcsatározások azért is élve­zetesek a közönség számára, mert láthat­juk, hogy a nagyok is esendő emberek. A vereség lélektani hatását nincs idő kipi­henni, csak egy pár perces a szünet és a gong után jön a következő menet. ANGOL MEGNYITÁS A28 Szvidler-Gelfand l.c4 e5 2.5)c3 5)fó 3.5)0 5)c6 4.e3 ib4 5.1fc2 ixc3 6.®xc3 ®e7 7.a3 d5 8.cxd5 5)xd5 9.®b3 5)b6 10.d3 0-0 llj.e2 a5 12.id2 a4 13.1fc2 ieó 14.Scl ib3 14.. .5)d7 Adoiján-Kuzmin, Riga, 1979 15.©c5 ®dó 16.0-0 5)d7 17.1fxd6 cxdó 18.ic3 5)c5 19.d4 exd4 20.5)xd4 5)xd4 21J,xd4 5)eó 22j,c3 d5 23.0 Sfd8 24.512 d4 25.exd4 5)xd4 26j,fl Sac8 27.5d2 fó 28.*f2 *17 29.5el 5)có 30.5xd8 Sxd8 31.5e4 5)e5 32j,b5 ic2 33.5h4 hó 34.*e3 Sa8 35.5d4 ib3 3ó.f4 5)g4+ 37.*?0 Szemre világos áll jobban, azonban az izraeli éljátékossal ravaszság­ban kevesen vehetik fel a versenyt. 37...h5 37.. .5)xh2+ 38.*>g3 38.h3 5)hó 39.5d7+ *g8 40.*>f2 bó 41 .Sb7 Sd8 42.5xbó 5)15 43.5aó 5)dó 44.ixa4 5)e4+ 45.*e3 ic4 46.5có id5 47JU5 Sa8 48.b4 5)g3 49.5c2 Az ellenfélnek összekötött gyalog­jait íútópár támogatja. Ha ez klasszikus parti lenne, már nem folytatódna tovább - és semmit sem tanulnánk. 49...h4 50jLb5? 50.ic6 50...*h7 51J,d3+ *hó 52.*f2 Se8 53.b5 5)hl+! 54.*gl Se3 55.ic4 Sxa3 5ó.ixd5?? 56.*>xhl Le kellett volna vágni a lovat. 5ó...Sal+ 0-1 mnGVHfí SRHHUILRG |3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék