Magyar Sakkvilág, 2009 (7. évfolyam, 1-12. szám)

2009-06-01 / 6. szám

Molnár Árpád Fe ladványok Magyar Sakkszerző Bajnokság 2004-2006 1. Csák János Földeák emlékverseny 2005, I. díj Segítőmatt 4 lépésben (3+12) (2 ikermegoldás) 5. Laborczy Zoltán Strate Gems 2004, 1. díj a) az ábra (7+9) Segítőmatt 10 lépésben b) Sé e2-re Segítőmatt j 10,5 lépésben (világos indul) 2. Csák János Problem-Forum 2005, 3. díj 6. Érsek Tibor Schach 2005 ■ m ■ 1 xl m ■ A ■ A 1 * IA A ii A él s AB B ■ HAB Matt 2 lépésben (10+11) 3. Pásztor József Sakkszerz. Biz. V. 2006, 2. díj Matt 2 lépésben (12+11) 7. Majoros Béla Sachová Skladba 2006 Ili & ■ ■ ■ 1 * a #iba AI 41 1 B A ■ IA ■ 1 BaBiBa Önmatt 11 (10+7) 4. Pásztor József 7. WCCT 2003-4, 17. hely •4 ■ ■ lii % i hű A A BAH ® ^ A B A Al A si * \&m a i&fe A Matt 3 lépésben (11+12) 8. Molnár Árpád ORBIT 2006 Segítőmatt 3 lépésben (11+9) a) az ábra b) VAh5 —* e3 (2-2 megoldás) Április 14-én a Magyar Sakkszövet­ségben került sor a 2004-2006-os Magyar Sakkszerző Bajokság ünne­pélyes eredményhirdetésére és a dí­játadásra öt osztályban. Örökös bajnokunk, Bakcsi György nemzetközi nagymester már nem vett részt a mostani megmérettetésen. A gyulai magányában alkotó Csák János nemzetközi mester esélyesként megér­demelten nyert újabb 2 bajnokságot az önmatt és a segitőmatt osztályokban, míg Pásztor József váratlan két bajnoki címe a kétlépéses és a háromlépéses mattfeladvány kategóriában örömteli meglepetést keltett. Sajnáljuk, hogy az ünnepségen nem tudott megjelenni. Szívből gratulálunk a Debrecenben élő jászapáti szerzőnek. Laborczy Zoltán a tündérosztályban lett bajnok meggyőző fölénnyel. Övé lett a segitőmatt osztály hannadik díja is. Érsek Tibor két máso­dik és két harmadik helyezése is bizo­nyítja, hogy kiváló univerzális szerző. A rendkívül szorgalmas bakonyoszlopi Majoros Béla mind az 5 kategóriában helyezést ért el, két harmadik díja szép eredmény. Molnár Árpád a három má­sodik díjat sikernek tartja. A megjelent lelkes gárdát Korpics Zsolt, a Sakkszövetség főtitkára La­borczy Zoltán társaságában köszöntötte és adta a díjakat a díszes kivitelű okle­velek kíséretében. Végezetül a bajnok­ság eredményes szeizői mutattak be néhányat sikeres műveikből. Ezt a bensőséges találkozót bizo­nyára minden résztvevő megőrzi em­lékezetében. Kívánom, hogy a sakkszerzés költségvetésből jusson keret havonként 1-1 gyorstémaverseny megrendezésére további nemzetközi sikerekre való felkészülés érdekében. Az ábrákat az eredményes szer­zők műveiből válogattuk. Megoldások 1. ábra 1. 1.5)b3 Sg2 2.áe5 Sxgl 3.f4 Sg6+ 4.&f5 áxd3 matt. II. l.<Bdl áb5 2.Sce6 ixa4 3.Se5 áe8 4.á>e6 Sc6 matt. 2. ábra l.g5! (lépéskényszer) g6 2,a4 gxh5 3.1g4 hxg4 4.§d6+ £)xd6 5.®xg4+ 5)e4 6.®f4 e2 matt. 1.. .a4 2.g6 a3 3.áb2 axb2 4.£)b5+ S)xb5 5.®xb2+ <£)c3 6.Bal e2 matt. Harmonikus egybecsengő változatok. 3. ábra Látszólagos játék? I...exß+2.£)xf3 matt Próba: 1 ,fxe4? (2.d4/öd3/<öf3) véd: 1.. .áxe4+! Megtévesztés: 1.5)xe4? (2.d4 A) 1.. ,€)c6/§b4 2.®xd6 1.. .Bxd5 2.®xf6 1.. ..dxc5 2.£)d3 §) Véd: l...öb5! Megoldás: l.áxe4! (2.5)d3 B) I ...Sb3 2.®xd6 1 . ,.®xd5 2.í)xg6 1.. .£)f2 2.d4 A) 1.. . áxe4 2.5)xf7 Az egyik játék (itt megtévesztés) fe­nyegetése a másikban tematikus mattként tér vissza kölcsönösen (pszeudo LeGrand-téma). áal csak az egyik változatban kap szerepet. 4. ábra Megtévesztés: 1 ,®e5? (2.®e6+ Öd5 3.®(á)xd5) matt. 1.. .®xf5 (a) 2.3xc3+ (A) dxc3 3.5)xe3 matt. 2.. .áxc3 3.í)b6 matt. 1.. ,®e4 (b) 2,Sb4+ (B)áxb4 3.öb6 matt. 2.. .cxb4 3.®b5 matt. Véd: l...Bxe2! Megoldás: l.®xe3! (2.®e6+stb.) 1 ...Sxf5 (a) 2,§b4 (B)áxb4 3.©b6 matt. 2.. .cxb4 3.Sxd4 másmatt. 1.. .®e4 (b) 2.§xc3+ (A) dxc3 3.Bxc5 másmatt. 2.. .áxc3 3.5)b6 matt. 1.. .®e2 2.gb4+ 1.. ,dxe3 2.5)xe3+ &d4 3.h8® matt. 1.. .£)d5 2,$)xd5+ &xd5 3,®e6 matt. A téma: sötét az első lépésben felold egy világos figurát, amelyet ezt kö­vetően világos feláldoz. 5, ábra a) l.&g2 ih2 2.á?xhl Égi 3.ég2 áh2 4.®xf2 igl+ 5.&xg3 Ée3 6,f6 ixg5 7.fxg5 f6 8.á?h4 f7 9.g3 f8® 10.g4 Sh6 matt. b) l...áh2 2.&d3 ági 3.á?e4 áh2 4.&xf5 ági 5.&g6 Íh2 6.f5 ági 7,f4 áh2 8.fxg3 ®xg3 9.&h6 ®e2 10.&h5 Öf4+ 1 l.á?h4 ág3 matt. Az a) megoldásban a két világos tiszt eltűnik, majd a b)-ben szép mintamattal örvendeztetnek meg. 6. ábra Látszólagos játék: I ...£)c3/áxf5 2. §d2/®xf3 matt. Megtévesztések: l.í)d2? (2.®e4) 1.. .0C3! l.gx!3? áxf5! Megoldás: 1.9d5! (2.®xd4+ cxd4 3.2xd4) 1.. .áb2 2.ftd2! £c3 3.öxc5 matt. 1.. ..5d7 2.gxí3! áxf5 3,®xf5 matt. Látványos mattváltozások a 1.. ,5)d2 és 1.. ,áxf5 lépések után. 7. ábra I. Éd3! <á?c6 2.áe4 &d6 3.áxg6 &c6 4.áe8+ *d6 5.Sd7 f &c6 6.Sb7+ *d6 7. ág6 &c6 8,áe4 &d6 9.ád3 *c6 10. áb5+ á?d6 11 ,®b4+ £)xb4 matt. A Vá tetszetős sétája oda-vissza. 8. ábra a) I. lAd3 hxgó 2,á’e3 Öxc2+ 3. ^4 Sf5 matt. II. I.á?xd4 b7 2.'&’xe5 b85) 3.&xf6 í)d7 matt. b) 1. I.öxe4 Sh5 2.*d2 &xe4+ SJ&el Shl matt. 11. I.áxe5 5jxg8! 2.gxg8 h8® 3.áxd4 Sxd4 matt. Az ORBIT 2006. évi versenyén bí­ráskodó Nikola Stolev még elisme­résre sem méltatta ezt a művet. (TlflGVflRSRHHUILflG 3S

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék