Magyar Sakkvilág, 2010 (8. évfolyam, 1-11. szám)

2010-04-01 / 4. szám

Belföldi hírek A kínai megtette kötelességét... Ismét nagymesterversenyt szervezett dr. Erdé­lyi Tamás Kecskeméten február 22. és március 3. között. Az utolsó pillanatban kétjátékos is visszamondta a szereplést, így a tervezett tíz résztvevőből csak nyolc maradt, kilenc helyett pedig tizennégy kört kellett lejátszani, ami pár duplafordulót is jelentett. Ez a küzdőszellemre is kihatott, a kétfordulós napokon igyekezett mindenki legalább az egyik partiban - de sok­szor a másikban is - gyors döntetlent játszani. A nagymesternormára ezúttal senkinek sem volt esélye, de mivel a győztes kínai Jü Lie az előző kecskeméti verseny és az Első Szombat után harmadszor teljesítette az lM-normát, a cím birtokában utazhat haza. A többiek óvato­sanjátszottak, csak az utolsó helyezett, a lega­lacsonyabb értékszámú Lyell maradt le pontszámban a többiektől. Mentségére szól­jon, hogy neki nem volt se pihenőnapja, se egy fordulónyi szünete: ellene mindenki két kirá­lyig harcolt, nem véletlen hogy a jól sikerült első kör után a második félidőre elfáradt. A verseny már-már baráti hangulatban zajlott, így viszonylag könnyű dolga volt a Seres László-Molnár Zoltán bírópárosnak. A végeredmény: 1. Jü (kínai) 9, 2. Ko- szics (montenegrói) 8,5,3-4. Galyas, Ilin- csics (szerb) 8, 5. 5-6. Sharma (indiai), Varga Zoltán 7, 7. Kislik (amerikai) 6, 8. Lyell (angol) 2 pont VEZÉRCSEL E08 Koszics-Jü Lie I. d4 &f6 2.510 d5 3.c4 e6 4.Bc2 c6 5j,g5 5ábd7 6.5)bd2 ie7 7.g3 0-0 8.1g2 b6 Ko­szicsnak egyszer már kijött ez az állás, akkor 8.. .h6 9.ibcf6 5)xf6 10.0-0 b6 ll.e4 JLb7 12.e5 £>d7 13.cxd5 cxd5 14.gfcl Sc8 15.ffb3 5^b8 ló.Éfl Üd7 17.1,b5 következett (Ko- szics-Bánusz, Budapest, 2009). 9.0—0 Áb7 lOJÜadl 10.e4-et gyakrabban lépik. 10.JÉSc8 II. e4 5j\e4 11 ...c5 is szóba jön, pl.: 12.exd5 exd5 13.dxc5 5)xc5 14.5)d4 Wd7 15 Ä5 5)e6 16.5}xe6 fxe6 17.®h3°° Werle-Emst, Gronin­gen, 2003. 12.5ixe4 dxe4 13,ÍL\e7 Bxe7 14.Bxe4 5)f6 15.1fe2 Világos a térelőny és sötét b7 futója miatt kicsit jobban áll, de ha a másodhűzónak sikerül jól c5-öt lépnie, ki­egyenlítheti az esélyeket. 15.Be3!? 15...Bfd8 15.. .c5 még korai 16.d5 miatt. ló.Sfel Bd6 16.. .h6!? 17.®c2 17.úe5± 17...c5 Sötét úgy dönt, nem váija meg, hogy világos húzzon c5­öt. 17...8cd8 18.c5± 18.d5 18.5M Bc7 19. dxc5 8xdl 20.8xdl bxc5 21.áxb7 ffxb7 22.b3± 18...8e8 19.8d2 19.-ög5 h6 20.5)e4 5ixe4 21.iLxe4 Bd8 jónak tűnik feketével. 19.. .B18 20.8de2 exd5 2I.Sxe8 5>xe8 22.®a4 itc6 23.®xa7 d4? Eddig jól játszott a kínai versenyző, de itt hibázik. 23...dxc4 után fekete sikeresen védekezhet: 24.5ie5 (24.a4 h6 25.a5 bxa5 26.Bxc5 2c6 27.Bxa5 Sxel + 28.ffxel Öf6=) 24...ixg2 25.&xg2 8e6 26.8e3 b5 27.a4 bxa4 28.5)xc4 §xe3 29.5)xe3= 24 Jfxbó! 1x0 25.®b8 Ez ma­radhatott ki sötét előzetes számításaiból. 25.. .1e6?! 25...5T6 26.Bxf8+ &xf8 27.1x0 Sa6 28.a3 Sb6 29.5e2 g5 Nehezebb lett volna érvényesíteni a fehér gyalogelőnyt. 26JHxe6 fxe6 271x0 5id6 28.ffxI8+á?xf8 29le2-l- Fekete innentől már nem menekülhet. 29.b3 e5 30ld5+— 29...e5 30.0 &e7 311d3 h6 32.412 &e6 33.a3 5k8 34.f4 £)d6 35.fxe5 &xe5 36.b4 5)b7 37.413 4d6 38.1e4 5id8 39ld5 h5 40.4e4 g5 41.h3 h4 42.g4 1-0 SPANYOL MEGNYITÁS C70 Jü Lie-Kislik I. e4 e5 2.&0 5Jc6 3.1b5 a6 4.1a4 b5 5.1b3 4a5 Ritka rendszer, a világ élvonalá­ból Morozevics és Mamedgyarov játszották többször, igaz ők is inkább csak rapid- vagy villámpartikban. 6.0—0 d6 7.d4 exd4 8.!g5!? Általában 8.5ixd4; 8.Bxd4 követ­kezik. 8..!e7 9.®xd4 Új lépés. 9.1xe7 £>xe7 10.®xd4 0-0 11 ,®d2 &xb3 12.axb3= Prieto Hemandez-Uriarte, Valladolid, 1976 9.. .5Jxb3? Típushiba. Az amerikai versenyző valószínűleg csak a huszár visszaütését szá­molta. 9...546 után nem lenne különösebb gondja feketének. 10.®xg7! 5ixal? 10..1f6 II. áxf6 Wxf6 12.ffxf6 4xf6 13.axb3± 5ixe4 14.!el ß 15.5id4+Az ß és a 5)b5 fe­nyegetés egyszerre nem védhető, ezért vilá­gosnak gyalogelőnye marad. Ennek ellenére sötétnek ezt kellett volna választania, mert a játszmafolytatás teljesen reménytelen. Il.lfxh8 4d7 12.5tc5+H— I2.áxc7 4xe7 és még maradna feketének egy kis reménye. 12.. .4e6 Általában nem vezet jóra, ha egy teli táblás állásban a király a legaktívabb fi­gura. 12...dxe5 13.8dl++— 13.5)c6 We8 14.£sxe7 ib715.£sxg8 Bxg8 16.® 16+ 4d7 17.5}d2 5)xc2 18.8c 1 18.Bel és sötét feladta, mert a c2 huszár ellépésére 19.Be7+ 4c8 20. ®xc7 mattot kap. 1—0 31. Pest megyei verseny - 5. forduló Gödöllő, 2010. március 20. I. kcs.: Fiú: 1. Kökény N. 7, 2-3. Rehák, Kovács D. 5,5 pont Lány: 1. Lengyel A. 6, 2-3. Rajkó, Darabont E. 5 pont II. kcs.: Fiú: 1. Fodor B. 6, 2-3. Matos, Gö­dödéi 5,5 ponr Lány: 1. Horák 5, 2-3. Simonyi D., Boda 4,5 pont III. kcs.: Fiú: 1. Urhegyi 6,5, 2. Bozsik 4,5, 3. Matuz 4 pont Lány: 1. Varga K. 5, 2. Vida 4, 3. Dér 2 pont IV. kcs.: Fiú: 1. Rácz T. 4,5, 2. Szűcs A. 4, 3. Fábián 3 pont Lány: 1-2. Érsek L., Lovász 5, 3. Brummel 3 pont V. kcs.: Fiú: I. Pásztor Z. 6,5, 2. Üveges 4, 3. Pásztor Á. 3 pont A tornán 116 sakkozó ült asztalhoz - az indulok száma a versenysorozat minden fordulójában 115 felett volt-, a résztvevők 98 százaléka Pest megyei sakkozó. Talán így érthető, miért két Pest megyei játékos végzett az élen az idei nyolc éven aluliak országos baj­nokságán. ! 982-2009 között Pest megye 329 versenyt rendezett. Vajon melyik megye szárnyalja ezt túl? Solymosi László Nyolc éven aluliak országos bajnoksága Budapest, 2010. március 12-14. Fiú: 1. Kökény Norbert Adrián 8,5, 2-3. Kozák Ádám, Nagy Lorenzo 7 pont (44 résztvevő) Lány: 1. Lengyel Andrea 9, 2. Göm- böcz Zsófia 8, 3. Molnár Sáska Zsó­fia 7 pont (16 résztvevő) Magyar Sakkvilág 37

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék