Magyar Sakkvilág, 2010 (8. évfolyam, 1-11. szám)

2010-07-01 / 7. szám

IFISAKK Ízelítő kínálatunkból 20. Lauder Kupa A Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola 2000- ben indította útjára a Lauder Kupa sakkver­senyt. A verseny születése összefüggött az iskola pedagógiai programjában megfogal­mazott pedagógiai meggyőződéssel, miszerint a logikai játékok, s ezen belül a sakk nagy­mértékben fejlesztik a gyerekek készségeit és képességeit. Mivel az iskola általános céljait a közvetlen ismeretátadáson túl hangsúlyozot­tan a tanulói készség- és képességfejlesztésé­ben jelölte meg, a Lauder Kupa indítása a pedagógia program végrehajtásának fontos lé­péseként értelmezhető. A versenysorozat életre hívását néhány év múlva az iskola Ludens- programjának megszületése követte, mely a tanításba illeszti az alapvető készségfejlesztő játékok sorát, s ezen belül a sakkot, elemezve a készségek és képességek azon komplex rendszerét, mely az adott játék tanításával fej­leszthető. A Ludens-program keretében min­den lauderes tanuló elsajátíthatja a sakk alapfogásait, s így számukra ez a torna ver­senyzési lehetőséget is teremtett. S bár közülük profi sakkozók kevesen lesznek, a légkör, a győzelem kezelése, az esetleges vereség elvi­selése, mind fontos életre szóló tapasztalat. Ma már szerénytelenség nélkül állíthat­juk, hogy az évente kétszer megrendezett La­uder Kupa az ország legnagyobb korosztályos viadaljainak egyike, mely rendre 200 körüli nevezőt vonz iskolánkba. Ez nem csak a ren­geteg díjnak és a nevezéshez járó büfészol­gáltatásnak köszönhető, hanem a remek természeti környezetnek és a kerti játékoknak is. Hiszen a versenyzők zömét adó korosztály számára két forduló között kiváló lazítási le­hetőség egy kicsit tombolni a focipályán, csúszkálni a csúszdán, vagy éppen végiggör­dülni a fuggőpályán. Az idei, május 2-i rendezvény éppen 20 éves iskolánk 20. Lauder Kupája volt. A so­rozat első versenyeit Balázs Gábor rendezte, míg az elmúlt években ezt a feladatot Nádasi Balázs és stábja vette át. A rendezők minden köszönetét megérdemelnek, hiszen kevés ne­hezebb feladat létezik, mint a gyerekverse­nyek szervezése. ÍKÓ PCTfR SAIAt JA 'S2MAÍl[ MZtSí Dlusrtus Imre Novak Miklót indul 2500,- 2470,­GARRIKASZPAROV z GARRI KASZPAROV MIÉI 1 ÄA 1 m w 1 1 'nagy «AGY ELŐDEIM •'S;. CRESS PRESS ELŐDEIM * CHESSPRESS 5900,­5900,­Ezúttal 186 gyerek és 8 felnőtt indult annak ellenére, hogy erre a napra esett az NB-s záróforduló, melyben a 12 éven felül­iek közül sokan érdekeltek voltak. Külön eredményt hirdettünk minden korcsoportban a fiúknak és a lányoknak egyaránt. Míg a D-E-F-csoportokban kevés kiemelke­dően jó játékos indult el (az NB-s ütközés miatt), addig a B-csoportban soqáztak a te­hetségek. A 20. Lauder Kupa mezőnye ebben a korosztályban U9-es kategóriának felelt meg. A mezőny erejét mutatja, hogy az idei szombathelyi U8-as országos bajnokság győztese csak a középmezőnyben végzett. Míg a Lauder Kupán ebben a korosztályban 67-en indultak, addig a szombathelyi U10-es mezőnyben fiúk és lányok együtt 76-an vettek részt, tehát versenyünk e kategóriában létszá­mában sem sokkal maradt el az országos dön­tőtől. Az U7 kategóriában is már régen szerepeltek annyian, mint most (18). Mindez komoly bizakodásra ad okot a magyar sak­kozó utánpótlás tekintetében. Összességében elmondható, hogy a 20. Lauder Kupán a jövő olyan tehetségeinek szárnybontogatását követhettük nyomon, akik 10-15 év múlva jó eséllyel nem csak Ma­gyarországon, hanem a nagyvilágban is a sak­kújságok címoldalára kerülnek. Az időpontokat és egyéb információt honlapunkon találhatják: www.lauder.hu Horányi Gábor A csoportok győztesei Krstulovic Alex (MTK) Laczkó Hanga (MTK) Kozák Ádám (Tabán) Érseki Tamara (Ajka) Kántor Gergely (Decs) Mikulás Viktória (Sárkány) Juhász Ármin (Vasas) Shan He Jia Rita (MTK) Palla Ákos Botond (Sárkány) Decsi Réka (Losonci) Horváth Csaba (Sárkány) Butkóczi Alina Rita (Sárkány) dr. Farkas Lajos (Sárkány) Bobby visszatér avagy „ a Fischer­in rejtély breaking iáméin b CM»» !« UMi Cl CtSSi MAGYAR SAKKLEXIKON IBI áílAR 3990,­EVERYMAN CHESS Sután Polgár 5900,­A könyveket megrendelheti postai utánvéttel, vagy személyesen megvásárolhatja Magyar Sakkvilág 13 a Magyar Sakkvilág boltjában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék