Magyar Sakkvilág, 2011 (9. évfolyam, 1-12. szám)

2011-08-01 / 8. szám

Celldömölk a) 19.ixb5? axb5 20.öxb5 Wb7 21.&d6 ®xc7 22.®xe8 £ixe8-+; b) 19.ib6 ft>7 20.ia5 bxc4 21.®b6 §b8 22.£ixc4 ffd5 23.£b6 ffe4 24.Sel ffg6 25.<öc6 ib7 26.öxe7+ Sxe7+; c) 19.ie5 id7! 20.1b3 bxa4 21.jbra4 Jbca4 22.Sxa4 !fd7 23.§c4 Sac8 24.Sxc8 Sxc8+; 19...®xc7 20.löxa8 ®xc4 (20...ffc5) 21.£lb6 ffc5 22.£ixc8 Sxc8 23.c3 ®b6 24.®e2 á,c5f Paragua-Vovsha, New York, 2008 17...b6 18.£)xe6!? 18.1fel? &d5 19.ágl ffc7 20.c4 &xc4 21.gcl b5-E Amaudov-Dimitrov, Szófia, 2006; 18.£sß?! &d5 19JÜ2 ld8+; 18.id3 Wb7!? 19.ÖO <öd5 20.ffe2 &xe3 21 Jfxe3 Hb8 22.fff4 b5 23Äc3 £ic4 24.ikxc4 bxc4 25.®xc4 ffb4+; 18.b4!?öd5! 19.1g 1 (19.bxa5?£ixe3 20.£>c6 ®c7 21.ffd3 öxfl 22.§xfl ffxc6—f Moingt- Drenchev, Franciaország, 2005; 19.iLd3 Öxe3! 20.1xh7+á?f8! 2LSxf7+&xf722.ffli5+&f8 23.ig6 if6 24.®i8+ á?e7 25.ffxe8+ <á?d6—+­­után sötét nyerésre áll) 19..Jbcb4 (19...£lxb4!?) 20.1d3 Ífc7 (20...g6) 21.c4 £if4! (2L..Ác3? 22.öxc3 lxc3 23.Sa3 e5 24.Sxc3 exd4 25.1xd4 Se6 26.ixh7+ &xh7 27.§g3 ®xg3 28.hxg3± Mastrovasilis-Iotov, Kusadasi, 2006) 22.§xf4 ®xf4 23.öxb6 lb7 24.öxa8 Sxa8 25.öa4 ffd2 26.1fxd2 ixd2 27.Sa2 ic3 28.Sa3 Éb2 29.Sxa5 Bd8 30.£)xe6 fice6 31 ,kíi2 i,c3+ 18..Jbíe6 19.1xb6 Rendkívül éles, aszimmetrikus állás alakult ki. Sötétnek tisztfóija van, ám ezt nem tudja tar­tani. A2010-ben megjelent úgynevezett „Ftac­­nik-könyv” (a Najdorf-változatot játszók bibliája) sötét most következő lépését elméleti újításként tálalja, holott korábban - még ha csak egyetlenegyszer is - már kipróbálták. Nem tud­hatjuk, hogy Kende saját maga találta-e meg e lépést, vagy csak visszaemlékezett rá, minden­esetre a játszmának ebben a szakaszában fél óra időhátránya volt. 19...ffb7! 20jbca5 Hac8 20...M5 21JJ3 ixö 22.®xf3 Sab8 23.®xb7 Sxb7 24.b3 £>e4 25.Sfel f5 26.Se2 Sc8 27.g4 g6 28.gxf5 gxf5 29.Sdl !f6 30.Sd5 Hb5 után a játékosok döntetlenben egyeztek meg a Mihal­­csisin-Zseljangyinov, Lvov, 2001 játszmában. 21J,d3 21.ib6 ád5 22.iß ixß 23.Sxß &e4+; 21.Iß Sb5 22ib6 (22.®d2 £ig4 23.£sc3 We5 24ixg4 id6 25.g3 ixg4 26ib6 ®e7-E) 22...öd5 23.id4 Sed8 24.ffcl (24.<£ic3 £lxc3 25.bxc3 Sxc3 26.ixc3 Sxdl 27.§fxdl h6¥) 24...<öb4 25.<öc3 Wb8 26ie3 ád6T 2lJ&g421..id5!? 22 Jjb6 ®b8 23igl ScdHT Az állás anyagilag egyenlő, ám sötét tisztjei aktívabbak. 24.§el h5 25.®3 25.h3 £se5 26.Íh7+ &xh7 27.1fxh5+ &g8 28.®xe5 id6T 25...&e5 26.®xh5?! 26.ih7+ Sxh7 27.«fxh5+ <á?g8 28.ffxe5 ®xe5 29.Sxe5 §d2 30.c4 ixc4 31 ic5 ie6 32.ixe7 gxe7 33.öc5 §xb2 34.h3 Sb5 35.§xa6 Sc7 36Äd3 Sxe5 37.£sxe5= 26...öxd3 27.cxd3 Sxd3 28ib6 28.Sxe6!?fite6 29.1íg6 @d8 (29...®b5 30.öc3 lfd7 31.Sxa6s) 30.©xe6+ ih7 31.Se Is 28.. .5d2 29.Se2 Sed8 30.Sxd2 Sxd2 31.WG? 31.2xa6!? if8 32.2a8 ®d6 33.®c5 Wxc5 34.ixc5 Sdl+ 35.igl 31...®e5! 32,Sxa6 gxb2 33.®có?? 33.§a8+ ih7 34.ge8 ®g5 után sötét kezdeményez, de konkrétum még nem látható. 33...&h7?? A nagy tét rányomja bélyegét a játszmára. Sötét hibára hibával vála­szol. 33...2M!—E után az alapsori kötés kibír­hatatlan. 34.Sa4?? 34isc4! ixo4 35.®xc4= és minden bizonnyal másképp alakult volna a do­bogósok sorrendje a 14 éven aluli fiúknál. 34.. .gbl—E 35.®3 gxgl+ 36.á?xgl ®el+ 37.®fl ic5+ Világos feladta. 0-1 Végeredmény U10L (13 fő, 7 forduló, open): 1. Érseki Tamara (1516) 6,5,2. Lengyel And­rea (1721) 6,3. Kurucz Blanka (-) 5 pont U10F (43 fő, 9 forduló, open): 1. Kozák Ádám (1755) 8,2. Kelemen Dávid (1611) 7,3. Szabó Marcell (-) 6,5 pont U12L (8 fő, 7 forduló, körmérkőzés): 1. Vályi Blanka B. (1742) 5,5,2. Kurcsics Erika (1620) 5,3. Szakasics Emese (1404) 4,5 pont U12F (24 fő, 7 forduló, open): 1. Gledura Benjámin (2176, FM) 6,5,2. Szi­­lassi Ábel (1711) 5,3. Péczely Sebastian Zsom­bor (1967) 4,5 pont U14L (14 fő, 7 forduló, open): 1. Vályi Adél (1850) 5,5,2. Gombos Bettina (1866) 5, 3. Terbe Julianna (1786) 4,5 pont U14F (27 fő, 9 forduló, open): 1. Csonka Balázs (2232) 6,5, 2. Korpa Bence (2226) 6,5,3. Antal Tibor Kende (2251) 6,5 pont U16L (7 fő, 6 forduló, körmérkőzés): 1. Juhász Barbara (2020) 5, 2. Bea Boglárka (2124) 4,3. Szalaji Renáta (1879) 3,5 pont U16F (22 fő, 7 forduló, open): 1. Tésik Csaba (2299) 6, 2. Eltigani Omar (2237) 6,3. Becskei Zoltán (2169) 4,5 pont U18L (7 fő, 6 forduló, körmérkőzés): 1. Varga Klára (2159, WIM) 6,2. Havanecz Bi­anka (1967) 4,3. Donra Brigitta (1691)4 pont U18F (18 fő, 7 forduló, open): 1. Nagy Gábor (2373) 5,5, 2. Juhász Kristóf (2301, FM) 5,3. Makk Róbert (2220) 4,5 pont Magyar Sakkvilág 25 Kezdő sakkozók könyvtára f Í l S/lobodan Mirkovics: Sakkiskola I. 2500,­Kötés: B/5, puhatábla; Kiadás éve: 2010: Oldalszám: 172 Szlobodan Mirkovics nemzetközi mester hivatalos FIDE- edzö, és a levelezési sakkban is elérte a nemzetközi mi­nősítést. Eszmei szerzője és egyik megalapozója az ún. „Bajnokok iskolájának", mindek tanulói összesen 19 baj­noki címet szereztek a volt Jugoszlávia több köztársasá­gainak bajnokaiként. Kállai Gábor: Megnyitások könyve 2400,­Kötés: A/5, puhatábla; Kiadás éve: 2009; Oldalszám: 294 Átfogó mü, amely rendszerezve tartalmazza valamennyi ismert megnyitás fő- és mellékváltozatait, kitérve a mö­göttük húzódó stratégiai gondolatokra, tervekre, és a be­lőlük kialakuló középjáték-típusokkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókra. Asztalos Lajos-Bán Jenő: A sakkjáték elemei 3400,­Kötés: A/5, keménytábla; Kiadás éve: 2011; Oldalszám: 318 Újra kapható a szakírópáros nagy sikeréi alapműve! Ez a könyv a sakkjáték alapismeretei mellett magában foglalja a játszmavezetés, a megnyitás, középjáték, lebonyolítás, végjátékok részletes és sokoldalú elemzését is. Több száz játszmán és hadálláson keresztül ismertet meg a sakkjáték stratégiai alapelveivel és taktikai lehetőségeivel. M.B. Combinaton Art 3000,­Kötés: B/5, puhatábla; Kiadás éve: 1993; Oldalszám: 175 Az egyik legnépszerűbb kombinációs könyv. 1400 kombi­náció található benne témák szerint csoportosítva, amelyek­nek érdekessége, hogy mindkét színnel megoldható, vagyis mind sötét, mind világos indulásával egy önálló feladatot kap az olvasó. Ezek a feladatok általában különböző erösségüek annak ellenére, hogy ugyanazon állásból indulnak. Pór Attila: Mattmánia - Példatár kezdő sakkozóknak 1300,­Kötés: A/5, puhatábla; Kiadás éve: 2011; Oldalszám: 108 Ötszáz hadállás: az első háromszáznál a mattadás a cél. a további kétszáznál valamilyen anyagnyerés a feladat. A mattok egymásra épülnek: a többlépéses feladványok a korábban szereplő állásképekhez vezetnek. Murray Chandler: Hogyan verjem meg aput sakkban? 2690,­Kötés: B/5, keménytábla; Kiadás éve: 2006; Oldalszám: 130 A kötet mindenkinek szól 8-tól 80 éves korig, a kezdőtől a mesterig. Világos, könnyen érthető formában magya­rázza el, hogyan tudunk ügyes, kényszerítő mattok segít­ségével egy erősebb ellenfelet legyőzni (legyen az barát, csapattárs vagy éppen Apu!). Igazi játszmákból vett gyö­nyörű és tanulságos állások segítségével mutat be 50 vég­zetes mattot, amelyek felhasználásával a mesterek győzelemre vezetik játszmáikat. VtZC«AlDOZATT*l Pál Imre: Nyerni vezéráldozattal! 1680,­Kötés: A/5, puhatábla; Kiadás éve: 2006; Oldalszám: 119 A szerző 200 játszmát gyűjtött a kiadványba, tcmatizálva a kombinációk típusa szerint. A partik nagy része megoldható feladat formájában szerepel. Ä könyv anyaga szerkezetileg két nagyobb részből áll: a taktikai vezéráldozatokból, és a nehezebb veretű pozíciós vezéráldozatokból. Németh Zoltán: Schach für Anfänger 3800,­Kötés: B/5, keménytábla; Kiadás éve: 1999; Oldalszám: 330 Mit és hogyan tanítsunk egészen kiesi gyerekeknek vagy ab­szolút kezdőnek? Egyszerű és szórakoztató feladványok, játé­kok az alapok megismeréséhez. 1500 cgy-két lépéses kombináció, mattok, figuranyerések és döntetlenkombinációk. Polgár László: Nevelhetsz Zsenit... 2600,­Kötés: A/5, keménytábla; Kiadás éve: 2008; Oldalszám: 232 „...nem biztatok senkit, mindenkinek saját magának kell el­döntenie. mit akar tenni, viszont átadom pedagógiai rendsze­remet, és végigvezetek mindenkit azon az úton, amelyet én is bejártam. Azzal a bizonyossággal, hogy nevelhet zsenit, és ér­demes is, mert boldog ember lesz belőle." (Polgfa' László) Fekete József: Sakk munkatankönyv l-IV. 750,- / kötet Kötés: A/4, puhatábla A négyrészes sakkmunkatankönyv elengedhetetlen segé­deszköz az iskolai sakkoktatásban. Füzetenként több, mint száz izgalmas feladat, valamint egy kétcsoportos félévi és év végi felmérő dolgozat található bennük. A könyveket megrendelheti postai utánvéttel, vagy személyesen is megvásárolhatja a Magyar Sakkvilág boltjában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék