Magyar Sakkvilág, 2011 (9. évfolyam, 1-12. szám)

2011-07-01 / 7. szám

Feladványok Egy kis statisztika a 20. század végéről I. rész FIDE-Albumok Miután a világon minden évben igen nagyszámú és elég vegyes minőségű sakkfeladvány jelenik meg, nem lehet és nem is érdemes statisztikai vizsgálatukkal foglalkozni. Érdekes lehet viszont figyelmet fordítani a jéghegy csúcsára, ami esetünkben át­tekinthetőbb és értékesebb, mint az alatta húzódó rétegek. A feladványok világában csúcs­nak a FIDE-Albumokat tekinthet­jük. Figyelmes tanulmányozásukkal, egyes feladványok összehasonlítá­sával sok mindent megtudhatunk az adott időszak sakkszerzéséről, az egyes szerzők tevékenységéről, szerkesztési elveikről. A 20. század két utolsó FIDE-Albuma, a korábbi­akkal ellentétben, már francia-német együttműködéssel jelent meg Aa­chenben, Feenschach-Phénix kia­dásban 2004-ben illetve 2007-ben. Szerkesztésük megújult, átgondoltan kialakított mutatóik miatt sokkal jobban kezelhetőek, és a három­nyelvű szövegek révén még többek számára hozzáférhetőek. Természetesen az albumoknak még a rövid ismertetésére sincs le­hetőségem, csak három dologra sze­retnék kitérni, amelyek talán legjobban érdekelhetik a magyar fel­adványbarátokat. Először megnézzük, hogy az egyes műfajok milyen arányban sze­repelnek ezekben az albumokban, melyek a leggyakoribbak, és melyek fordulnak elő legritkábban. Ezen túl­menően számunkra érdekes az is, hogyan álltak helyt a magyarok ebben az időszakban, és megmutat­juk azokat a feladványokat, amelyek megkapták a maximális 12-es pont­számot. (Lásd a táblázatokat.) A májusi számban megjelent eredeti feladványok megfejtése El - Majoros Béla. I. l.Hd4 Öe5+ 2.&e4 Öd6# II. I.ffe5 ®d4+ 2.&e4 Öc5# E2 - Kirchner Imre. I. I.£)xd4+ &g2 2.Se5 M3# II. I.ixc7 áe2 2.ie5 iß# III. l.Sxbő £>e8 2.§e5 £>f6# E3 - Abdelaziz Onkoud. 1.1,5jxd7 ®c5 2.&xe5 Sei# II. I.£>xe3 &e7 2.*xf5 lfd3# E4 - Rolf Wiehagen. 1.1 ,§d8 ©xb5 2.&c7ffxbl 3Jfd6Sfb7#II. I.£>c5 a6 2.£xb7 axb7 3.&c7 b8Íf# E5 - Jozef Holubec. I. I.á?d3 §xbl 2.á?c2 gb2+ 3.&cl §a2 4,c2 Sal# II. Ij,d3 &b4 2.ie2 &c5 3.&d3 &d5 4x2 ga3# E6-PierreTritten. A) l.öfl @f7 2.&e4 ©xfl(©dl)# B) l.£sdl ia4 2.&e3á,xdl(áfl)# A júniusi számban megjelent riói feladványok megfejtése R7 - M. Barth, F. Pachl & D. Müller. 7. Cujka verseny, Rio 2009. Díj. - I. l.ifó &f7 2.ie5+ &g8 3.gf6 &h8 4.Sg6+ ixe5# II. l.gfó *d8 2.Sfxh6+ &c7 3.áf6 &d6 4.ád8+ áxhö# R8 - M. Caillaud. - 7. Cujka ver­seny, Rio 2009.3. dicséret. -1.1 Ée6 M4 2.*f6 &4 3 Jc4+ Ée5# II. 1 Se6 gf4 2.&h6 &c4 3.Sd6+ §xf7# R9 - N. Predrag. - 2. Cachapa verseny, Rio 2009.1. díj. -1. 1 .?ie4 &e6+ 2.&c4 &e5# II. I.ie4 to+ 2.to áte8# III. I.lg5 Éxb3 2.ie3 to# IV. I.ic2 Éc5+ 2.&d3 to# RIO - M. Parrinello. - 2. Ca­chapa verseny, Rio 2009. III. díj. - A) li?f5 fecc8 2.ig4 ®f6# B) I. &d3 éa6 2.fe2 fc3# C) l.&d4 &a7 2.ie3 fd5# Rll - M. Parrinello. - 2. Ca­chapa verseny, Rio 2009. 1. di­cséret. -1. 1 .Se3 áa7+ 2.&xf4 g3# II. Löf6&a6+2.&xf5g4# RÍ2 - U. Avner. - 12. Sabra ver­seny, Rio 2009.1-II. díj. -1. 1 ikd4 fc3 2.to Qcl# II. l.Sb7 ®bl 2.d?xe4 öel# R13 - Z. Janevski. - 12. Sabra verseny, Rio 2009. I-II. díj. - I. 1.&Í3 fg4 2.&e4 Öe6# II. l.Qß fg7 2.&e5 Í7# R14-M. Parrinello.-12. Sabra verseny, Rio 2009. VI. díj. - A) l.Qc3 áe4 2.öb7 d4# B) l.Qd3 Sc5 2.öef2 cxb5# R15 - M. Velikij, L. Manó, R. Stelling, A. Lomakovszkij, T. Pavlovec, I. Pavlovec & J. Költ li­nóvá. - Ukrajna verseny, Rio 2009. I. díj.-1...to 2.td2#, l...to 2. ffdő#; l.öb2! zz. (lépéskényszer). 1.. .to 2.fd6#, l...to 2.®d2#, 1.. .to 2M5#, l...to 2M3# Ruhlisz-téma, királycsillag. R16 - V. Kopik - Ukrajna verseny, Rio 2009. II. díj. - I...txd5 2.fxd5#, 1.. .6.d5 2.fxc6#; l.fbl? [2.Se5#], 1.. .®xd5 2.öxf2#, l...*xd5 2.öb4#, de l...ítf7!; I.fh7! [2.§d4#j, 1.. .fxd5 2Äxh6#, l...Éxd5 2.öxe3# Zagomjko-téma. R17 - V. Kopik -11. „Ukrán Népi Furfangok” verseny, Rio 2009.1. díj. -A) 1.0-0-0 Öxg62.®b2+&fl 3.®b8 Öe7# B) l.gg7 Öxg4 2.0-0+ 4e2 3.öh8£lh6# R18 - M. McDowell. - 11. „Ukrán Népi Furfangok” verseny, Rio 2009. II. díj. - A) l.idó hxg8ö 2.ixg3+ fxg3 3.Sd7 fb8# B) l.Sa4 h8ö 2,Sxg4+ fxg4 3.&e8 fc8# R19 - D. Müller. - 11. „Ukrán Népi Furfangok” verseny, Rio 2009. 1. dicséret. - A) li?d3 &g4 2.öd4+ &f4 3.®c4 ie4# B) l.&f5 ixf3 2.*g5+ É.g4 3.gf4 Íh4# R20 - P. Robert. - 21. Spisska Borovicka verseny, Rio 2009. Díj. - I.b8®? [2.öc8# A], l...ixe7 a 2.ff4# B, l...áxc7 b 2.d8f# C, l...&xe7 2.ffc5#, l...®xc7! c; 1. f8f? [2.ff4# B], l...ixe7 a 2. d8®# C, l...jbcc7 b, ®xc7 c 2.öc8# A, l...&xc7l; 1.Í8Ö! [2.®f4, Sc6#j Helyreigazítás A májusi feladványrovatban az E4 feladvány ábrája fölött hi­ányzik a (Kardos Tivadar lilán) megjegyzés. Az E6 feladvány követelménye pedig helyesen h#2. A G3 példafeladvány megol­dása helyesen: l.PAOh3 PAOaó 2.g3 b6 3.if5+ §xf5#. A G4 példafeladvány megol­dása helyesen: l.d8=§ Ba4 2.PAOa7 Jld4 3.*c4+ *e7 4.VAOd7+ lxa7#. I.d8=i ic5 2.VAOa4 Sd4 3.á?e3+ á>e8 4.PAOed7+ §xa4#. A műfajok megoszlása 1995-1997. évi FIDE-Album 1998-2000. évi FIDE-Album Összesen 7637 | Elfogadva 1153 Összesen 9093 Elfogadva 1267 Műfaj Darab %* Darab %** Műfaj Darab %* Darab %** #2 1543 20,2 184 11,92 #2 1655 18,2 212 12,81 #3 946 12,38 216 22,83 #3 1105 12,15 168 15,2 #n 668 8,74 112 16,77 #n 831 9,13 156 18,77 tanúim. 640 8,38 87 13,59 tanúim. 684 7,52 96 14,04 h#n 1801 23,58 241 13,38 h#n 2576 28,32 240 9,32 s#n 648 8,49 88 13,58 s#n 852 9,37 143 16,78 tündér 1220 15,97 185 15,16 tündér 1170 12,87 191 16,32 retro 171 2,23 40 23,39 retro 220 2,42 61 27,73 Elfogadva 15,10% Elfogadva 13,93% * Az összesen százalékában ** Az adott műfajban beérkezett pályázatok százalékában Magyar szerzők az 1995-1997. és az 1998-2000. évi FIDE-Albumokban 1995-1997. évi FIDE-Album 1998-2000. évi FIDE-Album Név Feladványok száma Név Feladványok száma Bakcsi György 1+2* = 3 Bakcsi György 0+3* = 3 Benkö Pál 2 Benedek Attila 1 Csák János 7 Benkö Pál 3+1* = 4 Cseh Gábor 15+1*= 16 Csák János 10 Korányi Attila (1*) Cseh Gábor 4+( 1 *) = 5 Molnár Áipád 8+1* = 9 Érsek Tibor 1 Zoltán László (2*) Molnár Árpád 8+1* = 9 Összesen 7 szerző 37+(3*) Pásztor József 1 Zoltán László (2*) Összesen 9 szerző 33+(3*) * = társszerzemény (*) = a másik társszerzőnél már beszámított társszerzemény Magyar Sakkvilág 35

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék