Magyar Sakkvilág, 2012 (10. évfolyam, 1-12. szám)

2012-02-01 / 2. szám

Feladványok EU Bakcsi György Budapest ■ Ifi ■ ■ DB 1 ■ ■ <4> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ A 9 ■ l h#2 A) ábra B) 5te6 3+5 2.1.1.1. Giegold, az excentrikus Fritz Giegold német feladvány­szerző (1903-1978) különleges je­lensége volt a sakkművészet világának. Szeretett meglepetést szerezni az embereknek, és ennek érdekében hajlandó volt megszegni az általános esztétikai elveket is. Feladványaira jellemzőek a váratlan kulcslépések, a lépéskényszer és a lekötőmattok, de céljainak elérése közben sokszor attól sem riadt visz- sza, hogy „bútorraktárt” varázsoljon a táblára. Műveiben sötét legtöbb­ször csak kényszerlépéseket tud tenni, de világos játéka annál rejtet­tebb. A két- és többlépéses direkt mattokon kívül inverz és segítőfel­adványokat is készített, de egymeg- oldásos segítőmattjai már a maguk idejében sem tűntek valami korsze­rűnek. Legszórakoztatóbbak négy- és ötlépéses mattfeladványai, néz­zünk meg itt hármat közülük. G1 - Fritz Giegold Die Welt, 1961 #4 9+10 sakkvilae.hu Hírek és érdekességek Eredeti művek E12 Walter Alejandro Diaz Argentína h#2* 5+2 E13 Tar Gábor Debrecen ■ ■ ■ ■ 1 ■ i ■ ■ ■ ■ 1 t# 1 ■ ö LA jj * SB h#2 2.1.1.1. 5+5 G2 - Fritz Giegold Oberösterreichische Nachrichten 1964 UJJ ■1 | i &i 4 9&| if: i » #4 10+9 G2 - Fritz Giegold Scach-Echo, 1958 III. díj ii ■ XI AG A ■ ■ Á, A A A ► K ■ ■ ■ A A1 ■ i& A ■ A |A*A M. __ fi #4 13+8 Megoldások G1 - 1.Sg8! f6 2.öxf3+ <á?d3 3.Sg2 &c2 4.<öe1# G2 - 1.ic8! b3 2.áa6 £T3+/b4 3.©xf3/®f1 + gxf3/exf1 4.ic8/ixf1# G3 - 1.Sh1ü cxd3 2.©g1ü c4 3.f4 exf4 4.ila7# XXII. Magyar Sakkszerző Bajnokság (2007-2009) Kétlépéses mattfeladványok: Versenybírók: Alexander Bálint és Tar Gábor; Eredmény: 1. Érsek Tibor 154 pont, 2. Majoros Béla 152 pont. Háromlépéses mattfeladványok: Versenybírók: Labai Zoltán és Szabó Tibor; Eredmény: 1. Érsek Tibor 176 pont, 2. Majoros Béla 135 pont. Önmattfeladványok: Versenybírók: Manfred Zucker és Koder Gábor; Eredmény: 1. Csák János 147 pont, 2. Érsek Tibor 138 pont, 3. Majoros Béla 115 pont Segítőmatt-feladványok: Versenybíró: Labai Zoltán; Ered­mény: 1. Csák János 118 pont, 2. Ér­sek Tibor 92 pont, 3. Tar Gábor 92 pont, 4. Majoros Béla 91 pont. Tündérfeladványok: Versenybírók: Juraj Brabec és Franz Pachl; Eredmény: 1. Kirchner Imre 174 pont, 2. Tar Gábor 145 pont, 3. Érsek Tibor 132 pont, 4. Koder Gábor 130 pont, 5. Majoros Béla 94 pont. Olimpiai verseny 2012 A FIDE és a Török Sakkszövetség a 2012-es isztambuli Sakkolimpia résztvevőinek ajánlva kiírja az „Olimpiai verseny 2012” sakk­szerző versenyt 8 osztályban. A verseny osztályai és bírói: A) Kétlépéses mattfeladványok, bíró: Anatolij Vaszilenko (Ukrajna) B) Háromlépéses mattfeladványok, bíró: Miodrag Mladenovic (Szerbia) C) Többlépéses mattfeladványok, bí­ró: Jakov Vlagyimirov (Oroszország) D) Tanulmányok, bíró: Oleg Perva- kov (Oroszország) E14 Tar Gábor Debrecen h#4 2.1.1.... 2+7 E) Segítőmatt-feladványok, bíró: Ni­kola Sztolev (Macedónia) F) Önmattfeladványok, bíró: Diján Kosztadinov (Bulgária) G) Tündérfeladványok, bíró: Juraj Lőrinc (Szlovákia) H) Retrofeladványok és bizonyító játszmák, bíró: Bernd Graefrath (Né­metország) A szerzők osztályonként egy-egy művel pályázhatnak, a társszerze­mények ki vannak zárva. A téma minden osztályban szabadon vá­lasztható, a segítőmatt-, önmatt- és tündérosztályban a lépésszám tet­szőleges lehet. A tündérosztályban olyan müvek vehetnek részt, ame­lyek épsége ellenőrizhető az Alyba- dix, Popeye, WinChloe programok valamelyikével. A pályázaton fel kell tüntetni a felhasznált program nevét. Versenyvezető Petko A. Petkov nemzetközi feladványszerző nagy­mester, nemzetközi versenybíró. A pályázatok e-mailben küldendők a versenyvezető ppetkow@mail.orbi- tel.bg címére. Az e-mailben meg kell adni a pályázó postacímét is. A be­küldésnél célszerű Word-dokumen- tumot használni, de más formák is lehetségesek. Beküldési határidő: 2012.05.01. A verseny eredményét az interneten teszik közzé 2012. augusztus 1-ig. Ezután két hónapig lehet az elődös- ségre és az épségre vonatkozó be­jelentéseket tenni, az eredményt ezek elbírálása után véglegesítik. A legjobb műveket osztályon­ként díjjal, dicsérettel, ill. elismerés­sel, továbbá FIDE-oklevéllel és olimpiai éremmel tüntetik ki. Minden résztvevő megkapja a végleges eredményt tartalmazó kiadvány egy példányát. Magyar Sakkvilág 35

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék