Magyar Sakkvilág, 2013 (11. évfolyam, 1-12. szám)

2013-12-01 / 12. szám

Tanoda Sakkozzatok! (128) Királyszárnyi támadás Ellenfelünk ugyan elsáncolt rövidre, de arra nem fordított túl sok figyelmet, hogy a királyt védő figurák közül néhány már lecserélődött. Ezek a helyzetek gyakran előfordulnak, és ezt egy jó sakkozó „radarja” pontosan érzékeli is. Va­gyis tudja, hogy a király sebezhető, és azt is, hogy ennek kihasználása csakis pontos lépéssorrenddel lehetséges! Típustámadásokat fogunk látni, egy-két feladatnál pedig még azt is bemutatjuk, hogy a jó állásunkat miként lehe­tett volna kézenfekvőnek tűnő lépésekkel elrontani. 1./ 17.g4! hxg4 18.£ig5+ &g8 19.h5! gxh5 19...e5 20.dxe6 ©xg5 21.ixb7+- 20.1e4! f6 20.. .e5 21.dxe6+- 21.&e6 ®e8 22.®d2 Sötét kapitulált, mivel 22.. .WT7 23.®h6 £>d7 24.Ég6 le­nyeri a vezért. 1-0 2.1 21 .f5! A bástyaáldozat csak remire elegendő 21.§xg6 fxg6 22.®fxg6 lc5 23.®xh5+ á?g8 24.£e4 ixe3+ 25.á?h1 ixc1 26.®fg6+ Sg7 27.©xe6+ *h8 28.®h6+ &g8= 21 ...exf5 22.SÍ1! 22.e6? Sd6! 23.exf7 Sxf7-r 22.. .ÍC8 22...ixh4 23.§h3 Sd8 24.§xf5 ig5 (24...gxf5? 25.1M5 f6 26.Sxh4+-) 25.e6! §d2 26.®e4 c5 27.®e5+ f6 28.e7!+- 23.Sxf5 A másodhúzó beszün­tette az ellenállást, 23...§d1 + 24.®xd1 áxf5 25.ixf5 b4 26.£>e2 ®xe5 27.á,d3 után világosnak tisztfórja marad. 1-0 3.1 22.£xh6 &xh6 23.Sh3-i- Sötét kapitulált, mert 23... &h7 (23...ög6 24.&Í3+ Öh5 25.g4l; 23.. .g6 24.£f5+ *g5 25.öxd&F -) 24.dxe5! dxe5 25.ÖÍ3+ *g6 26.®xe5+ *g5 27.g3 ©g8 28.Sh5+! *xh5 (28...©xh5 29.h4#) 29.®fh3+ *g5 30.®h4#; vagy 23.. .exd4 24.e5 Sg8 25.ÖÍ5+ *g5 26.Sg3+ &f4 27.§f3+ &g5 28.h4+ á?h5 29.gg3-n- 1-0 4./ A királyt védő gyalogok eltá­volítása győzelemhez vezet. 25.ixf6!± gxf6 26.©g4 f5?? 26.. .ffg5 27.5;xf6+ *f7 28.ftxe8 ixe8 29.Sc8±; 26...§f8 27.ftxf6+ Sxf6 28.®fxf6 Sd7 29.f?e5± 27.öh6+ *f8 28.®f6# 1-0 5.1 Az f6 gyalog végzetesen gyenge. 23.£>xf6+! Romboló ál­dozat, ami szinte fonalasán nyer. 23.. .£txf6 23...gxf6? 24.®g6+ &h8 25.exf6 3xf6 26.Sxd7 két lépésben végez. 24.exf6 ®e8 25Jfg5 fff7 25...g6 26.Sd7!+- 26.fxg7! ®xf2+ Csak ijesztge­tésre jó. 27.&M Se8 28.®h5! Scc8 29.®h8+ á>f7 30.§d7+ Más is nyer fehérrel. 30...^6 31.g8®+ §xg8 32.gxe6+ Matt négy lépésben. 1-0 6.1 A sötét király alaposan el­­anyátlanodott, a szöveglépésen kívül ®c1 vagy Sf1 is előnyt adott volna. 44.§4f5 gxf5? 44...!b7 45.©c1! á>g7 46.§xh5 Se5 47.®h6+ á?xf6 48.ffh8+ világos nyer. 45.§h6+! &xh6 46.®h8+ &g6 47.exf5+ Sötét a közelgő matt miatt kapitulált. 47...&xf5 48.ifxh5+ *f6 49.®fg5# 1-0 7.1 27.f5! exf5 28.id5! ic6 29.1b3 A támadáshoz szükség van a futóra. 29...öe5 30.g6! Sfd8 30...4jxg6-ra 31.Wxg6+- . 31.gxf7+ á?f8 32.§xf5 32.®h7 if6 33.Sxf5 is jó. 32...C4 33.1xc4 £sxc4 34.®h7! 34,dxc4? §d7= 34...®d6 35.®g8+ á>e7 36.®xg7 Sf8 37.Se5+ *d7 38.®g4+! á?c7 39.Se7+ &d8 Sg.^bö sem segít. 40.Wxd4 h— 40.ffg5 £>f5 41 ,Se8+ Sötét beszüntette az el­lenállást, mert 41. ..&C7 42.Sxa8 Sxa8 43.®xf5 Bf8 44.®e6 eldönti a küzdelmet. 1-0 8.1 16...®hf4! 17.exf4 £xf4 18.&M 18.Se1??-re Sfg5+ jön, majd utána matt g2-n. 18...ftxe2 19.Sc2 19.ixg7 Öxc1 20.ia1 £xb3 21 ,©xb3 Se6- ■ 19...£xd4 20.®xd4 ®h4 21.Sd2 áe5 22.f4 lxf4 23.®f3 ©h3 24.Sd3 Se4-+ Világos a 34. lépésben feladta a kilátástalan küzdelmet. 0-1 1. Barcza-Biró J. Magyarország, 1966 isi m 1 i A i 1 1■ 4 JjH ■ ■ ■_ &■ ■& fi a ■n m i i A Világos lép 2. Douven-Van der Sterren Hilversum, 1986 Világos lép 3. Nunn-Tatai Manila, 1992 If i ■ i ■ m i A i A ii i i &■ ^ Ifli &0 .A 1 A A * Világos lép 4. Gurevics-Ehlvest Franciaország, 1992 5. Portisch-Szimagin Budapest, 1961 Világos lép 6. Geller-Liebert Kapfenberg, 1970 Világos lép 7. Ozsváth-Jansa Budapest, 1970 i Hí i i A iA i % u a _■ i A & ■■ ■ ■ ■ aa&BB ■ ria1 Világos lép 8. Quinteros-Smejkal Amszterdam, 1973 Sötét lép 32 Magyar Sakkvilág

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék