Magyar Sakkvilág, 2013 (11. évfolyam, 1-12. szám)

2013-12-01 / 12. szám

Portré Csák János, az örökös magyar bajnok A sakkozói portrék, életutak megraj­zolása az esetek többségében egy­kor volt kiválóságainkról szól, más része a versenyzői pályafutás végén, annak összegzéseként. Öröm a cikk­író számára, hogy a sakkfeladvány- szerzők esetében is előfordulhat az a ritkaság, hogy az illető már igen je­lentős életműre tekinthet vissza, amelynek értékelésére, bemutatá­sára már nagyon indokolt alkalmat keresni - ugyanakkor még ereje tel­jében alkot, új nagyszerű műveket ad közre, éréi kiemelkedő versenysike­reket. Csák János sakkszerző nem­zetközi mesterünk, örökös magyar bajnokunk az, akit most bemutatunk. 1949. március 14-én, Békéscsa­bán született. Gyulán él. Nyugdíjas vízvezetékszerelő, négy gyermeke, három unokája van. A népes család mellett is módot talált a feladvány­szerzésre, s ebben döntő szerepe volt és van annak, hogy felesége tá­mogatta és támogatja ezt a nemes, de időigényes foglalatosságot. Édesapjától tanult meg sakkozni, hatéves korában. Egy időben ver­senyzett is. A feladványszerzés felé az első lépést nála is a fejtés jelen­tette: a Magyarország, a Füles és a Magyar Sakkélet feladványait az 1970-es években kezdte. Feladvány­szerzőként 1981-ben, a Pedagógu­sok Lapjában jelentkezett először egy kétlépéses mattfeladványával. Az 1980-as években aztán a Sakké­letben és külföldi lapokban is publi­kált. Egész életében vidéken élt, ami hátrányos volt számára. Minden ilyen alkotó munkánál sokat jelent, ha van olyan a közelben, akivel az adódó kérdéseket meg lehet beszélni, eset­leg közös műveket létrehozni, a fel­advány épségét ellenőrizni. Aszámí- tógépek és a fejtőprogramok ma már legalább az utóbbi területen megad­ják a szükséges segítséget. Kezdetben kétlépéses mattfel­adványokat és segítőmattokat szer­kesztett, majd utat talált az önmattok felé is. Jelenleg nagyrészt segítő­mattokat, ritkán önmattot alkot. Tizenkét magyar bajnokságot nyert sakkszerzésben, a segítőmatt és önmatt osztályokban (egyéb ma­gas helyezéseit nem is említve), ami 2011-ben meghozta számára az örökös magyar bajnok címet. A ma­gyar nagymestert címet 1998-ban kapta meg, a nemzetközi mesterit 2004-ben. Ismeretes, hogy a cím­szerzés a FIDE Albumokban meg­jelent művekre épül. A 2007-2009. évek feladványaiból válogató kötet­tel bezárólag 55 pontot szerzett eddig. Alkotó kedvét és erejét látva minden okunk megvan, hogy bíz­zunk abban, hogy megszerzi a nem­zetközi nagymesteri címet! Folyóiratokban megjelent és utó- közléses versenyeken helyezett mű­veinek száma eddig 645 feladvány. Ezekkel 157 díjat (köztük 60 első díjat), 173 dicséretet, 85 elismerést szerzett. Számtalan versenysikere közül néhányat kiemelve: ASzeme- nyenko 50. jubileumi versenyen 2009-ben kétlépéses segítőmattjai­val I. és III. díjat nyert, a világkupákon kétszer is negyedik helyet ért el segí­tőmatt osztályban, az egyéni világ- bajnokságon ötödik helyen végzett. A feladványélet fenntartásában is kivette és kiveszi részét. A felad­ványszerzés népszerűsítését ha­vonként megjelenő sakkrovat veze­tőjeként is szolgálta a Békésmegyei Hírlapban 1988-2010 között. A Csák János - Majoros Béla - Pásztor Jó­zsef trió nemzetközi szerzőverse­nyek sorozatát szervezi. Versenybíró sokféle feladvány­versenyen - köztük a világbajnoksá­gon is. A kétlépéses segítőmattoknál a válogató bíró volt a 2010-2012. évi FIDE Albumban. Műveiből 1992-ben jelent meg válogatás: 115 feladvány. Szerzemé­nyei nehézveretű, gazdag tartalmú alkotások. Stratégiai elemek halmo­zása, a megoldások harmóniája, a megvalósíthatóság határán mozgó gondolatok bemutatása, elmélyült ta­nulmányozást érdemlő feladványok. Méltán tartjuk őt ma a világ legjelen­tősebb segítőmatt- és önmatt-szer­zők egyikének. Várjuk újabb remek műveit (de joggal írhatjuk így is: re­mekműveit), és kívánunk az alkotás­hoz erőt és egészséget! The Problemist 2008, I. díj it ■ S ■ I a i i ■ i±l ■íi ■ ** tt i i ■ ■& ■ I f Segítőmatt 3 lépésben 2 megoldással I. 1,9f1 Sd6 2.öxe5+ *xe5 3.öxc4+ &xf5 matt. II. 1 .Se1 ic5 2.©xo4+ <á?xc4 3.‘öxe5+ &b3 matt. Funkciócserék és vonaljáték halmo­zása, és lekötéses ütegmattok sötét helyzárással. Nikola Stolev 55. Jubileumi verseny 2003, I. díj Segítőmatt 3 lépésben 4 megoldással I. 1 .Sb2 áb1 2.9c2 Sxc2 3.8c5 Sxc5 matt. II. 1.b4 8a5 2.8b5 !xb5 3.9d3 Äxd3 matt. III. 1.ia8 b7 2.8xc5 bxa8® 3.&e5 ®xe4 matt. IV. 1.ic7 bxc7 2.9xd3 cxb8® 3.&e4 ®fxe5 matt. Úgynevezett „HOTF” (Helpmate Of The Future), azaz „A jövő segítő­mattja” stílusú feladvány, melyben a négy megoldás két-két (l-ll és lll-IV), egymással harmonizáló külön komp­lex tematikát ábrázol. Malgarzata Grudzinska emlékverseny 2011, I. díj I ÁJ. 1 & ■ ■ ■ «1 i 1 B & * fl i * st ............._ Segítőmatt 2,5 lépésben 4 megoldással I. 1.ih6 2.£>a4 !e3 3.öb4 ixc1 matt. II. 1.Sh6 2.öb2 8d6 3.®b3 Sa6 matt. III. 1.hxg8® 2.S8b3 ®xd5 3.£ib2 ®xb3 matt. IV. 1.h8® 2.81 b4 ®xd4 3.0b7 ®xb4 matt. Szintén „HOTF' feladvány: az l-ll vál­tozatokban feloldójáték, helyzárás és ütegmattok, valamint azonos mezőre tett kulcslépés történik, a lll-IV-ben gyalogátváltozásos kulcslépés után feloldójáték önvonalzárással és lekö­téses mattal. StrateGems 2004, I. díj Önmatt 9 lépésben 1 .f3?l - ?? 2.ig3 fxg3 matt. 1 ,g8S! f3 2.9gxc4 fxe2 3.®b5+ ©d5 4.®e2+ Öe3 5.8g5 fxg5 6.f4+! gxf4 7.e89+ Öe7 8.98h5+ öf5 9.iLg3 fxg3 matt. Az alapállásban az f2 világos gyalog „útban van”, mert nélküle 1.ág3fxg3 matt menne. A tényleges játék folya­mán a két huszár feloldása, majd le­kötése révén megszabadulunk az f2 gyalogtól, és a próbajáték mattja másik gyaloggal következik be. Bottlik Iván Magyar Sakkvilág 39

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék