Magyar Sakkvilág, 2014 (12. évfolyam, 1-12. szám)

2014-09-01 / 9. szám

Sakkolimpia Nagymesterek kismestere Interjú Erik Andrew Kislikkel A sakkolimpiát ezrek követték, köztük a Budapes­ten élő nemzetközi mester is. Ő azonban nem csu­pán egy kibic a sok közül, meghatározó szerepe volt a végeredményben. Kramnyikot például az ő varijával verték meg. Az terjed rólad, hogy erős nagymesterek szekundánsa­­ként számos edzői sikert ér­tél el. Fiatal, feltörekvő nem­zetközi mester vagy. Hogyan lettél szekundáns? Véletlenül. Amikor Palo nagymes­ter meghívott, hogy legyek az edzője a 2013-as dán bajnokságon, én sem iga­zán értettem a dolgot. Azt mondta: „Elő­ször két bosnyák nagymestert kértem fel, de nem vállalták, nem akartak Dáni­áig utazni. Talán nem is baj, mert általá­ban délig alszanak." Ö nem sakkozott már nyolc éve, ám a bajnokságot meg­nyerte. Szerencséje volt? A párosítás igencsak kedvezett nekünk, de nem mondanám szerencsének. Már a verseny előtt elkezdtünk keményen dol­gozni. Rengeteg bonyolult, nehezen átlát­ható állást adtam fel neki edzésképpen. A feladata az volt, hogy tájékozódjon, pró­bálja megtalálni a legjobb lépéseket. Sok­szor nagyon mellé nyúlt. Ez egy idő után arra késztette, hogy sokkal mélyebben, alaposabban számoljon. Mit értesz kedvező párosítás alatt? Amikor egy kilencfordulós versenyen az öt legerősebb játékos ellen világos vagy, az csak jó lehet. Főleg, ha gyanúsabb va­­rikkal állnak elő. Három partiban telje­sen bejött a felkészülésünk, Palo mind­három játszmában döntő előnnyel került ki a nyitásból. A legnagyobb skalp Han­sen Sune Berg nagymester volt. Szegény komoly hibát vétett: követte egy koráb­ban játszott internetes snellpartiját... Egyébként ironikusnak érzem, hogy a 2300-asok ellenem szinte mindig szo­lidan, megfontoltan játszanak. Ha egy nagymestert készítek ellenük, akkor va­lahogy állandóan rossz mellékvarikat tesznek ki, és el is nyerik méltó bünte­tésüket. Miért benned bíznak meg ezek a nagymesterek? Mi­ért nem egy nálad erősebb, 2500 körüli játékost kérnek fel szekundánsnak? Ennek igencsak sok oka van:- Roppant szervezett ember vagyok.- Az összes levelezési játszmát követem.- Az összes számítógépes világbajnokság partiját követem.- Nem ismerek egyetlen nagymestert se, akinek meglenne a legfrissebb levelezési játszma is. Ez számomra egyébként rend­kívül furcsa.- Rendkívül mély számítógépes elem­zéseket készítek. És mint tudjuk, az em­berek manapság egyre jobban bíznak a Houdiniban... Jó kapcsolatban vagyok GM Larry Kaufmannal, aki a mai számí­tógépes sakk atyja. Most is éppen azon dolgozik, hogy a jelenleg 2800 Élő-pont körüli elemzőprogramokat 3150-es szintre fejlessze. Az ő számítógépei ele­meznek talán a legjobban a világon. He­ti szinten váltunk e-maileket az aktuális változatokról.- Rengeteg emberrel dolgozom együtt, a legjobb levelező játékosoktól kezdve a 2700-as sakkozókon át.- Nagyon ügyelek arra, hogy minden ál­lást alaposan - általában harmincas mélységben a két-három legjobb prog­rammal - elemezzek. Az eredményeket erős nagymesterekkel ellenőriztetem. Ez az esetleges emberi hibákat is kiszűri. Lenyűgöző! Ezek után a kedves Ol­vasóban is jogosan merülhet fel a kérdés: miért nem vagy nagymes­ter? Egyszerű: mert húsz évesen lett Élő-pon­tom. Túl későn kezdtem. Ebből kifolyólag egyszerű taktikákat nem látok. Minden állást logikusan próbálok megközelíteni. Persze van rá biztosan más, tudományo­sabb indok is, de nem szeretnék magya­rázkodni az időnkénti rossz eredménye­im miatt. Azt hallottam, hogy az idei sakk­olimpián kiváló sikereket értél el egy 2700-as játékos edzőjeként. Több nagymester felkészülését is segí­tettem. Egyikük Vallejo Pons volt. Rég­óta dolgozom vele, jó barátok vagyunk. Két erős nagymestert is megvert a 3.f3 <Sk6-os Grünfeldben fehérrel, illetve sötéttel magát Kramnyikot győzte le. Mindhárom játszmában az én ötletem­mel nyert! Kramnyik-Vallejo Pons Olimpia, 2014 Négy órával a játszma előtt még nem volt meg a nyitásunk. Ekkor én vetettem fel, hogy játssza a bécsi változatot. Az volt a logikám, hogy sok minden lecserélő­dik majd, az előnyhöz Kramnyiknak min­denképpen kocáztatnia kell. „Hátha túl­erőlteti", bíztattam Vallejo Ponst. Hihe­tetlen módon ez így is történt! 1.d4 Öf6 2.(4 e6 3.®f3 d5 4.öc3 dxc4 5.e4 iLb4 6.J,g5 c5 7.á.xc4 cxd4 8.öxd4 ©a5!? Kockázatosnak tartott mellékvál­tozat, amelynek ráadásul nincs is jó híre. Pontosan ez kellett ma nekünk! 9.á,d2! Iíc510.ib5+id711.®b3 11.. .1fc7!? Én javasoltam Vallejónak. Nem könnyű megdönteni. Kramnyik­nak van a világon a legerősebb reper­toárja, ebben a partiban mégsem ért el sokat. 12.§c1 ík6 13.0-0 0-0 14jfe2 Sfd8 15.ág5! Áe7 16.1e3! Nagyon erős folytatás. Kramnyik majd f4-et akar tolni. 16...a6! 16...®b8 17.f4 e5 18.Í5Í; 16...ie8 17.Í4+ 17.1d3 É,e8! Nagyon mély lépés. Sötét az f4- et Ög4-gyel szeretné megválaszolni. 17.. Jfb8 18.ib1 b5 19.f4± 18.f4 £>g4! 19. ©xg4 19.£íd5!! volt az egyetlen le­hetőség, hogy világos kavarjon. 19...exd5 20. ®xg4 Sfd7 21.®ff3 dxe4 22.á,xe4 f5! 23.ixc6 bxcó 24j,b6! §db8 25.§fd1 ®e6 26.ic7 Sc8 27.ie5 c5! 28.©xc5 Wc6 29.®xc6 §xc6 30.5fb3 Sac8 16 MAGYAR SAKKVILÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék