Magyar Sakkvilág, 2014 (12. évfolyam, 1-12. szám)

2014-03-01 / 3. szám

Feladványok Feladványszerzők és feladványok XXIII. Országos Sakkszerző Bajnokság (2010-2012) Kétlépéses mattfelaoványok Versenybírók: Alexander Bálint, Koder Gábor 1. Érsek Tibor 158,5,2. Majoros Bé­la 123, 3. Tar Gábor 89 pont Három- és többlépéses MATTFELADVÁNYOK Versenybírók: Labai Zoltán, Pásztor József 1. Érsek Tibor 172, 2. Majoros Béla 156 pont ÖNMATTFELADVÁNYOK Versenybírók: Jirzi Jelinek, Koder Gábor 1. Majoros Béla 135, 2. Csák Já­nos 105, 3. Érsek Tibor 103, 4. Tar Gábor 82 pont Segítömatt-feladványok Versenybírók: Labai Zoltán, Szabó Tibor 1. Csák János 222,2. Tar Gábor 192, 3. Érsek Tibor 180,4. Pásztor József 167, 5. Majoros Béla 164 pont Tündérfeladványok Versenybírók: Pásztor József, Franz Pachl 1. Kirchner Imre 205, 2. Tar Gábor 158, 3. Érsek Tibor 151,5, 4. Ányos László 135, 5. Majoros Béla 113 pont Tündérek fejlődése Rovatunkban korábban többször meg­említettünk két egymással szoros kap­csolatban levő tündérműfajt, ezért itt az ideje, hogy összefoglaljuk szabályaikat. A Take & Make tündérműfajt dr. Hartmut Laue német matematikapro­fesszortalálta ki 2005-ben. Hasonlít az úgynevezett „duplalépéses sakkhoz” (Fortis-féle marseilles-i sakk). Antifor- mája a nemrég bevezetett Anti-Take & Make, amely tulajdonképpen circe-mű- fajnak is tekinthető, hiszen a kiütött bábnak ebben is újjá kell születnie. Erre a műfajra a bolgár feladványszerzők témaversenyt is írtak ki a Sakkszerze­mény Világszövetség 2012. évi köbei kongresszusán. ATake & Make elnevezés a műfaj alapszabályára utal, és magyarul az „üt és lép” kifejezéssel lehetne visszaadni, de azt hiszem, nekünk is célszerű lesz az angol nevet használni. Take & Make: Ütéskor a lépés két részből áll. Az első részben a lépő báb kiüt egy ellenséges bábot, a másodikban pedig az ütés helyéről a kiütött báb menetmódjának megfelelő lépést tesz, anélkül, hogy a színe vagy a fajtája megváltoznék. A lé­pésnek ez a része már nem lehet ütés, szerves egészet képez az ütéssel megkezdett lépéssel, és ha nem lehet­séges, akkor az egész lépés lehetet­lenné válik. Gyalog nem kerülhet a saját táborának alapsorába. A lépés máso­dikfelében az utolsó sorba érkező gya­log átalakulása kötelező. A lépés má- | sodik felével az alapállásbeli helyére visszatérő bástya nem szerzi vissza sáncolási jogát. A király védett ellensé­ges bábot is kiüthet, mert a lépés má­sodik részében ellép az ütés helyéről. A sakk(adás) és a matt ortodox, azaz a sakkadó bábnak nem kell a király hely­éről megtennie a lépés ütés nélküli má­sodik felét. A műfajra jellemző külön­leges annihilációs ütegek megismerhe­tők az alábbi T1 feladványból. T1 Pierre Tritten Phénix 2013. h#2 2.1.1.1. 6+5 Take & Make Megoldás: I. 1.ád4 c4 2.‘á>xg7-e5 ftxe6-h6# II. 1.Se4 &g3 2.á?xe8-e5 Öxf6-e7#. Annihilációs ütegek: öc7-Se8-sHe6 és a 5fh5-lg7-sá,f6. Anti-Take & Make: A kiütött báb (a király kivételével, ha ennek ellenkezője nincs jelezve) újjá­születik, és köteles lépni az ütés helyé- ! ről kiindulva, de a lépése ütés nem lehet. Ha az újjászületett báb az ütés | helyéről nem tud szabályos lépést tenni, akkor a bábot nem lehet kiütni. A király önsakk miatt nem tud ellenséges tisztet ütni, mert az ütés mezeje az újjá­született báb kiegészítő lépése után is a báb hatókörében marad. Asakk(adás) és a matt módja nem változik. T2 K. Prentos Kobe 2012. 10. „Bolgár Bor” v., I-IV. díj hs#3 A) az ábra 5+11 B) -Ög1 Anti-Take & Make Megoldás: A) 1J,e5 cxb6(Sg6) 2.ixh7(öf6) Ög8 3.Sg2+ fxg2(Sg6)#; B) 1 .Öe3 Sxg8(ic4) 2.Bxb4(b3) b5 3.ie2+fxe2(á.c4)# Ajáték során keletkező világos ütegek lesőbábjának leütését mezőzárásokkal kell meggátolni, hogy a másodhúzó kénytelen legyen a sakkot a nyitóbáb ütésével hárítani. Take & Make és Anti-Take & Make együtt: A két tündérfeltételt együtt is lehet al­kalmazni ugyanannak a feladványnak ugyanabban a megoldásában. Nézzük most meg, hogy mire jutnak fantázia­dús szerzőink a két „rokon” összehá­zasításával. T3 Velko Alexandrov-Mikitovics János (Rusze - Budapest) Problémiste 2013/11 124. sz. h#2 0-állás 3+4 A) Ab5->b2 B)a4síf 2-2 megoldás Take & Make Anti-Take & Make Megoldás: A1) 1 ,a3 Sxd2-g5[+áb4]+ 2.&a4 b3# A2) 1.ic3 Sxc3-e5[+id4]+ 2.1xe5- b5[+Se6]b4# B1) 1 ,lb4 b6 2,®c3 Sxc3-a4[+<SJb5]# B2) 1 ,lc3 Sxc3-g7[+lb4] 2.®b6 Sa7# Négy megoldás miniatűr állásban. A nullaállás nem zavaró, mert kétmegol- dásos ikreket választ szét. Az A1) és az A2) megoldásokban a mattoló gyalo­gokat nem lehet leütni, mert úpszü- letve nem tudnának lépni. A B1) állás­ban a sötét király nem ütheti a világos bástyát, mert bástyalépést csak az a-vonalon tudna tenni, ahol továbbra is sakkban maradna, és az úpszülető bástya sem tudna az a-vonalról lelépni, a b6á-ot pedig azért nem ütheti, mert utána b7-re kellene lépnie, s így az új­jászülető A-nak nem lenne lépése. A B2) állásban a b5A szintén a b6 mező foglaltsága miatt nem üthető. Megjegyzések: 1. Adkk valamivel bővebb változata Mi- kitovics János magyarsakkszerzok.hu honlapján olvasható. 2. Az Ánti-Take & Make-et a Popeye (4.63 verzió) CirceTake&Make-kénl is­meri, a Take & Make jelölése pedig Take&Make vagy Take&MakeChess.) Emlékezzünk! Tíz esztendővel ezelőtt, 2004-ben halt meg Lindner László dr., kiváló felad­ványszerzőnk, aki oly sokat tett a ma­gyar feladványszerzés fejlesztéséért. Emlékezzünk rá első nagy iljúkori ver­senysikerével. Dr. Lindner László „Westfälische Landeszeitung” 1933-34. ____________ILdíj____________ # 3 10+10 Megoldás: 1.lfa8! lépéskényszer 1..J,g1/Bg3 2.&b8; 1...ig3/áf1/ig2 2.®h8; 1...f3/Sg2 2.&b7; 1...Sg1 2.c6. A feladványról Neukomm Gyula a kö­vetkezőket írta a Budapesti Sakkújság­ban: „Ez a feladvány teljesen modem témájú remekmű. Szerzője, aki jelenleg készül az érettségire, a fiatal magyar feladványszerző gárda sokat ígérő te­hetsége.” MIZS€PÍICK NVOMDPHPnm KFT. ISO 9001/14001, HflCCP Öntapadó címkék gyártása Cím: 6050 lajosmizse, Gyártelep 3. UJeb: uuujuu.mizsepock.hu Tel.: 76/556-789, Fax.: 556-788, €-moil: Qdotirot@mizsepock.hu Magyar Sakkvilág 35

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék