Szinnyei József: Magyar tájszótár, 1. kötet

MAGYAR TÁJSZÓTÁR I A M. TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE SZINNYEI JÓZSEF EGYETEMI PROFESSZOR. E L S Ö K Ö T E T. KIADJA BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVKERESKEDÉSE 1893.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék