Magyar Történelmi Tár – 2. sorozat 9. kötet – 1875.

SÁNDOR IMRE Kolozsvár, Wesselényi Mikii» w 7, MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR. A TÖRTÉNELMI KÚTFŐK ISMERETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. SZERKESZTI TOLDY FEIIENCZ, BIZ. TAG KS ELŐADÓ. XXI. VAGY MÁSODIK FOLYAM KILENCZEDIK KÖTETE. BUDAPEST, 1875. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALÁBAN. (Akademia-utcza, akad. bérliáz).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék