Magyar-Zsidó Szemle 46. (1929)

A Magyar Zsidó Szemle negyvenhatodik évfolyamának munkatársai amennyiben dolgozataikat aláírták. Oldal Dr. Bakonyi László, Budapest _ ______ I, 81 D r. Blau Lajos, Budapest _ 16, 71, 74, 94, 139, 14?, 145, 146, 153, 283, 298, 303, 307 Dr. Csetényi Imre, Budapest .................................... _ 68, 116 Dr. Friedman Dénes, Újpest .................... 64, 99, 127, 149, 268 Dr. Gábor Gyula, Budapest, ............ 96 Dr. Goldberger Izidor, Tata........... _ ....................................121 D r. Groszmann Zsigmond, Budapest........... 18 Hirsc hler Pál, Budapest.................... _ ... _ ............ _ 280 Dr. Kálmán Ödön, Budapest ...........161, 165 D r. Kecskeméti Ármin, Makó _80 ... __.״._״ Dr. Kohlbach Bertalan, Budapest — _ 56 Dr. Naményi Ernő, Budapest ................... _ ... _ — 260 D r. Preis Károly, Budapest ... _ — ... _ 77 Dr. Szemere Samu, Budapest ........... _ _ ........... _ 94 V idor Pál, Budapest ... _ _ ........... ........... — 129, 275 D r. Waldapfel János, Budapest...........' ............ — — _ 135 Dr. Weisz Miksa, Budapest. ״........... _ ............................224 D r. Zsoldos Jenő, Budapest _. _ ... _ ...................102 T ARTALOM : Társadalom. Oldal Dr. Bakonyi László : Hatvan év előtt ._ _ 1 Dr. Blau Lajos: A zsidók statisztikája és egyéb adatok ... _ ............ 16 D r. Bakonyi László: Az Országos Bizottság ülése .......... _ ... _ 81 Dr. Blau Lajos—Dr. Szemere Samu : Előterjesztés _ _ ..................... 94 D r. Gábor Gyula : Megemlékezés Kaszab Aladárról........................... 96 .״ Dr. Friedman Dénes : Dr. Weisz Mór _ ............ _ _ ........... _ 99 Dr. Kálmán Ödön : Baracs Károly........... _ ... . ״............................161 T udomány. Dr. Groszmann Zsigmond : Kohn Sámuel ... _. — — — — — 13 Dr. Kohlbach Bertalan : Lamdon Szináj........... _ ........................... — 56 D r. Friedman Dénes : A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézeten az 1877—1927. évben pályadijat nyert és nyomtatásban is meg­jelent dolgozatok jegyzéke ... _ _ - — 03 Dr. Csetényi Imre: Adalékok a magyar zsidóság ingatlantulajdonos­ságához ... — ..........................- — 08 D r. Zsoldos Jenő: Bibliai vonatkozások Csokonai költészetében ........... 102 >

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék