Magyar Zsidó Szemle 50. (1933)

1933 / 1-4. szám

MAEÜAR ZSIDÓ SZEMLE ר ", ' H־íi—-' 7 '־•» _ יז­ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM . 1933: JANUÁR-ÁPRILIS 1-4. SZÁM. Dr HEVESI SIMON ■-י. .י- :־׳ ׳• *־ '■׳'*' ' ־''*'• V -^;.1•־^ TÁMOGATÁSÁVAL SZERKESZTIK: Dr. HEVESI FERENC, Dr. LŐWINGER SÁMUEL és Dr. FRIEDMAN DÉNES BUDAPEST 1933.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék