Magyarország és a Nagyvilág, 1883 (19. évfolyam, 26-52. szám)

1883-07-01 / 26. szám

ELŐFIZETÉSI DIJAK : (Intézendők a kiadóhivatalba, Budapest, Nádorutca 7.) Negyedévre 2 írt. — Félévre 4 írt. — Egész évre 8 írt. a «Pesti Hírlap» politikai napilappal együtt : Egy hóra 1 írt 70 kr. Negyedévre 5 frt. Félévre 10 írt. Egész évre 20 frt. Egyes szám ára 20 kr. Mutatványszámok kívánatra ingyen küldetnek. Budapest, 1883. jvi.li-u.s 1. XX. ÉVFOLYAM. 26. SZÁM. Feleló's szerkesztők: BOROSTYÁN! NÁNDOR. MIKSZÁTH KÁLMÁN. SZERKESZTÉSI IRODA hová a lap szellemi tartalmára vonatkozó minden köz­lemények intézendők: Nádoruteza 7. sz. I. emelet. Kéziratok nem küldetnek vissza. HIRDETÉSEK elfogadtatnak Budapesten a kiadóhivatalban, nádor-utca 7 szám Párisban Moese Kudolfnál, rue Notre-Dame des victoires 40. ez. Bécsben Haasenstein és Yoglernél I. Wallfischgasse 10; Schalek Henriknél Wollzeile 14. sz. Egyesületi képviselőség a Német biro­dalom számára : Steiner Adolf hirdetési irodája Berlinben, Komman- danten-Strasse 46. és Hamburgban Gänsenmarkt 68. Tonkingi képek: a francia kikötő Hanoiban.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék