Magyartanítás, 2010 (51. évfolyam, 1-5. szám)

2010 / 5 - Versenyek

Különdíjasok: A Magyar Asszonyok Szövetsége Gulácsy lrén-emiékpla’<ettje és oklevele a legjobb női szónoknak: Boncsér Sára Luca, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piiiscsaba A Rákóczi Szövetség díja a legjobb határon túli versenyzőnek: Kerekes Ákos Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely A Magyar Rádió különdíjban részesítette a legszebben beszélő versenyzőt: Bogár László. Budapesti Corvinus Egyetem A Bárczi Géza Alapítvány különdíjat adott az alábbi versenyzőknek a zárt e hang megőrzéséért és szép beszédéért: Székely Csilla, Babe^-Bolyai Tudományegyetem Kihelyezett Tagozat, Kézdivásárhely Bokor Ágnes, Eszterházy Károly Főiskola, Eger Porczel Beáta, Babe$-Bolyai Tudományegyetem Kihelyezett Tagozat, Kézdivásárhely A Hangadók Közhasznú Alapítvány a Leghumorosabb szónok díjaként a Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész által készített plakettet adományozott: Kantár Balázs, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra Az eredményhirdetésen a zsűri elnöke, Balázs Géza adta ál a díjakat. Bolonyai Gábor átfogó érté­kelést adott a versenyről. Aczél Petra pedig minden versenyzőről rövid, szóbeli értékelést mondott. A szónokok ajutalom, illetve a díj átvétele után bemutatkoztak, és felkészítő tanáruk nevét is megmond­ták. Hagyományaink szerint minden résztvevő és felkészítő tanár kapott oklevelet és könyvajándékot. Köszönettel tartozunk a felkészítő tanároknak, és szeretnénk megköszönni all. kötetbe írt értékes elemzéseket is. A zsűri nagy figyelmet igénylő feladatát idén is Dobos Krisztina főiskolai tanár és politikus, Hor­váth Zsuzsanna oktatáskutató, Aczél Petra egyetemi docens, Bolonyai Gábor egyetemi docens, Balázs Géza egyetemi tanár, a zsűri elnöke és Kohói Ádám főiskolai tanár látta el. A zsűri titkára Bóna Judit, az ELTE BTK Fonetikai Tanszékének adjunktusa, valamint Dudás Róbert Gyula hajdani sokszorosan nyertes versenyző volt. A rendezvényt az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzata, az Oktatási Minisztérium, az Anyanyelv­ápolók Szövetsége és a Hotel Corvin támogatta, a könyvjutalmakról számos kiadó és a Magyar Nyelv­­tudományi Társaság gondoskodott. Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni. A Magyar Asszonyok Szövetsége a szónokverseny számára 2005-ben alapította a Gulácsy Irén­­díjat, amelyet a jövőben is át fognak adni az általuk legjobbnak tartott női versenyzőnek. A díj Domon­kos Béla szobrászművész által készített bronzplakett, amely Gulácsy Irént ábrázolja. A díjat idén a Szövetség elnöke adta át, és jelen volt Ékes Ilona képviselő, a Szövetség tiszteletbeli elnöke. A Magyar Rádió által 2005-ben alapított díjat a legszebben beszélő versenyzőknek, akiket a zsűri választ ki. A Rákóczi Szövetség 2006-ban alapított díját (egy könyvcsomagot) és oklevelét Ugrón Gáspár tit­kár küldte el a legjobb határon túli versenyzőnek. A Bárczi Géza Alapítvány díjazottjait mindig Buvári Márta elnök jutalmazza, A díj egy oklevél és egy olyan könyv, melyben jelölve van a zárt e. Köszönjük. Idén bővült a különdíjak száma. A verseny titkárának, Dudás Róbertnek köszönhetően Hangadók Közhasznú Alapítványa a Leghumorusubb szónok díjál ítélete oda annak a versenyzőnek, akinek a be­szédében leginkább jelen volt a humor is. A díj egy oklevél és Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész által készített plakett. A tizenkettedik verseny zajlott le, ismét nagy sikerrel. Mindez nem valósulhatott volna meg az EL­TE BTK munkatársainak segítsége nélkül. Köszönet illeti Hartung Dávid SZFE operatőr szakos hallga­tóját a videofelvételek elkészítéséért. Ugyancsak nagy-nagy köszönet illeti Hegedűs Hajnalkát az admi­nisztrációs feladatok lelkiismeretes elvégzéséért. A konferenciával egybekötött versenyt Balázs Géza összegezése zárta le. Raátz. Judit, a verseny szervezője 31

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék