Felsőkereskedelmi iskola, Makó, 1931

X ) Halotlalnk. BEZDÁN JÓZSEF ÉS DR. ESPERSIT JÁNOS Már a multévi Értesítő is jelentette, hogy Dr. Espersit János gyakorló ügyvéd, iskolánk pártfogója és tanára, igazgatótanácsunk tagja megvált az intézettől, mert elköltözött Makóról. Az elmúlt ősszel pedig szegedi belvárosi plébánossá történt megválasztásakor elköltözött tőlünk iskolánk másik nagy barátja: Bezdán József pápai prelátus is. Ő is tagja volt igazgatótanácsunknak. Nem szívesen hagyták itt kedves városukat; akkor még remélhettük, hogy továbbra is régi szeretettel figyelik majd sorsunk alakulását s időnként — ha csak látogatóba is — vissza-visszatérnek. A gondviselés azonban másként határozott. Azóta mindkettőjüktől újra búcsúznunk kellett s most már — örökre. Hirtelen haláluk gyászát mélyen átéreztiik; temetésükön az iskolát képviseltettük, Espersit dr. temetésére volt tanítványai testületileg is kivonultak tanáraik vezetése mellett. Emléküket kegyelettel őrizzük. I. Igazgatói Jelentés az 1031-32. iskolai évről. Beírás. Tanévnyitás. A rendes beírásokat június 19. és 29. napjain, a pótbeírásokat szeptember 5. és 7. napjain tartottuk. Szeptember 4-én volt az alakuló értekezlet és utána a javítóvizsgálatok egy része. A szünidei tanfolyamokon résztvett tanárok távolléte következtében 7-én folytattuk. Tanítás, nevelés. A hivatalosan előírt tanítási tervezetet követtük s ennek alapján az összes évfolyamokon elvégeztük az előirt anyagot. A rendes értekezleteket (módszeres, ellenőrző, osztályozó) mind meg­tartottuk. Beható megbeszéléseket folytattunk a változott gazdasági viszonyok következtében jelentkező nevelési kérdésekről. Ifjúságunkat nemcsak tanítottuk, de neveltük is. A súlyos viszonyok közepette a teljesen megváltozott gazdasági élet jelenségeire és hatásaira mindig tekintettel voltunk. Igyekeztünk növendékeinket nemcsak a mának oktatni, de a jövőnek is nevelni. A tanári és hitoktatói kar együttes munkája sok üdvös hatást eredményezett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék