Katolikus gimnázium, Máramarossziget, 1941

DUNÁNINNENI KAT. KERÜLET. SZATMÁRI EGYHÁZMEGYE. Internátus. A MÁRAMAROSSZIGETI kegyestanítórendi ROM. KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1941.-42. TANÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CCXII. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE: BARBORIK ISTVÁN IGAZGATÓ ISKOLAFENNTARTÓ: A MAGYAR KEGYESTANÍTÓREND. NYOMATOTT: CZ1PLE GYÖRGY KÖNYVNYOMDABÉRLETÉBEN MÁRAMAROSSZIGETEN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék