Állami Felsőbb Leányiskola, Máramarossziget, 1911

A MÁRAMAROSSZIGETI M. KIR. ÁLLAMI FELSŐBB LEÁNYISKOLA S VELE KAPCSOLATOS INTERNATUS értesítője AZ 1911 —912-IK TANÉVRŐL. XXXV. ÉVFOLYAM. KÖZLI: ENV! LÁSZLÓ igazgató. SICHERMANN MÓR KÖNYVNYOMDÁJA. Máramarosszigeten.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék