Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 2. kötet, 1883-1884.

50639 S Ok) ß y* v. p/ MAT H E M ATI KAI ÉS TE RM É SZ E T TUD OMÁN YI ÉRTESÍTŐ. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY ÁLTAL KIKÜLDÖTT SZE11KESZTŐ-BIZOTTSÁG: SZABÓ JÓZSEF elnök, B. EÖTVÖS LORÁND, FODOR JÓZSEF, JURÁNYI LAJOS, KRENNER JÓZSEF S., KRIESCH JÁNOS, LENGYEL BÉLA, SZILY KÁLMÁN bizottsági tagok KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI KÖNIG GYULA. MÁSODIK KÖTET (KILENCZ TÁBLÁVAL.) 1883/4. BUDAPEST. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. ÄUG Nim» nomsm Mwu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék