Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 3. kötet, 1884-1885.

50639 A / S7 MATH EM ATI KAI ÉS TE R M ÉSZ ETTUDOMANYI ÉRTESÍTŐ. zw % KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A III.OSZTÁLY ÁLTAL KIKÜLDÖTT SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG: SZABÓ JóZSEFelnök, B. EÖTVÖS LORÁND, FODOR JÓZSEF, JURÁNYI LAJOS, KRENNER JÓZSEF S., KRIESCII JÁNOS, LENGYEL BÉLA, SZILY KÁLMÁN bizottság tagok KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI , lí^vVA'i -VU 1,, KON TG GYULA. \ • J // <(4> L<LI\LTAN0IV\ * III. KÖTET. 1884*. NOV.—DECZ. 2. és 3. FÜZET. BUDAPEST. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. 1884. A »Mathematiken és Természettudományi Értesítő« egy évfolyamának i október—junius) elö­fizetesi ára 3 frt. Előfizethetni a m. tud. akadémia könyvkiadó-hivatalában (akadémiai bérház)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék