Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 8. kötet, 1889-1890.

MATH KM ATI KAI ÉS T ERMÉSZETTUDOMÁ N YI llM ÉRTESÍTŐ. KIADJA A MAGYAR ^IDOMANYOS AKADÉMIA. jo mfMMtn • A III. OSZTÁLY ÁLTAL KIKÜLDÖTT SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG : SZABÓ JÓZSEF elnök, ENTZ GÉZA, B.EÖTVÖS LORÁND, FODOR JÓZSEF, JURÁNYI LAJOS, KRENNER JÓZSEF S., LENGYEL BÉLA, SZILY KÁLMÁN bizottsági tagok KÖZREHÜKÖDKSKVEL SZERKESZTI KÖNIG G Y U L A. NYOLCZADIK KÖTET. 1889/90. HÉT TÁBLÁVAL. BUDAPEST. 1890.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék