Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 12. kötet, 1893-1894.

50639 ° 7 MATHEMATIKAI ÉS T ERM É SZE TTUD ()MÁ N YI KIADJA A MAGTAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY ÁLTAL KIKÜLDŐT! SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG : SzABÓ JÓZSEF elnök, ENTZ GÉZA, B. EÖTVÖS LORÁND, PODOR JÓZSEF, JURÁNYI LAJOS» KRENNER JÓZSEF S., LENGYEL BÉLA. SZILY KÁLMÁN bizottsági tagok KÜ7.REM f'KÜDKHKVKL HZKHKE3ZTI TIZENKÉT TÁBLÁVAL. BUDAPEST. 1894.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék