Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 15. kötet, 1897.

TARTALOM Lup BITTÓ BÉLA: Adatok az CÍ-sull'onormalcapronsavnak és sóinak meg­ismeréséhez _ _ 29i BOGDÁNFY ÖDÖN: Ombrometriai tanulmányok a magyar korona te­rületén .... 107 BÓKAY ÁRPÁD : Néhány nehéz fém hatása a barántcsíkos izomzat szerkezetére ....._ _ ... .... _ 192 BUGARSZKY ISTVÁN : Adatok a szabad energia változásához eliemiai reactióknál . 38 DADAY JENŐ : Uj-guineai rotatoriák. ( Rotatoria Novae-Guineael 131 KNTZ GÉZA: Uj-guineai véglények. (Protozoal... 170 BRNYEI ÖDÖN: A telhirhydrogenről .... 71 FARKAS GYUI.A: A Huvgens-féle elv új levezetése 283 FODOR JÓZSEF és RIGLER GUSZTÁV: L Tjabb vizsgálódások a vér lúgos­ságát illetőleg _ „ 15 FRÖHLICH IZIDOR: Gyűrflalakú inductiómérték 257 KHERNDI. ANTAL: A többtámaszú ivek és a tölilitámaszú merev fiiggő­tartók grafikai elméletéről ... _ I KOCH ANTAL: Prohyracodon orientális, egy új ősemlős Erdély közép­eocaen rétegeiből .... 130 KORDA DEZSŐ: l'j kísérletek elektromos légüres csövekkel 87 KŐNK; GYULA: A határozott integrálok elméletéhez KÜRSCHÁK JÓZSEF: A másodrendű parcziális differencziál-egyenletek egy osztályáról 225 I.IKBERMANN LEÓ és BITTÓ BÉLA : A tömény kénsav hatásáról Chole­sterin chloroformos oldatára. LÖKENTHEY IMRE: Adatok Magyarország harmadkorú rák-faunájához 149 MKSSINGER KÁROLY: Seleno-arsenatok . 96 - Natrium thyoselenid ._ . . 105 ÓNODI ADOLF: A hangképző központok kórtanáról RÉTHY MÓR: Súlyos folyadéksugarakról SCHMIDT SÁNDOR: Szalónak vidékének néhány ásványáról STEINER LAJOS: AZ 1892. II. üstökös pályája. 55 STRAUSS ÁRMIN: A Röntgen-sugarak láthatóságáról _ _ 305 — Röntgen-sugarak által talált testek mint új Röntgen-sugár-források 1112 SZARVASY IMRE: Methylalkohol hatása magnesium-nitridre 80 — Az arsenmonoselenidről .... .... _ _ „ 122 - A magnesiumdimethyldicarbonatról és magnesiumdimethyldisul­fltról „ .... _ ... ... _ ... ... ... _ _ .... _ „ 288 SZILI ADOLF: A mozgás utóképéről .. .... .... _ 185

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék