Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 26. kötet, 1908.

vi MATHE MATI KAI ES T E R M E S Z E T T ü D O M AN YI ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA SZEBKESZTI KÖNIG GYULA OSZTÁLYTITKÁR. HUSZONHATODIK KÖTET. 190 8 A BUDAPESTI 1. m. ÁLLAMI MÁRIA TERÉZIA lEttptP TANÄRI könyvt'Ara. TIZENÖT TAB LAVAL. ^ssssffsemmm /f M. k. Ali ; FELS0ÍB LEÁÍ HB! L •­ami LEANY1SK0LA ktoyrtÁr*. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1908.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék