Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 28. kötet, 1910.

50650 6 MATHEMATIK AI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ. A M.TUD. AKADÉMIA III.OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTI KÖNIG GYULA OSZTÁLYTITKÁR, HUSZONNYOLCZADIK KÖTET. 1910. TIZENEGY TÁBLÁVAL. 'ZtGK BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS 1910. AKADÉMIA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék